Artikkel

Crunch Time-serien for økonomidirektører

En praktisk guide for modernisering av økonomifunksjonen

Uansett interesse, er det en ting som er klart: Digitale nyvinninger som skytjenester, robotikk, analyser, kognitiv teknologi og blokkjeder er i ferd med å snu opp ned på måten økonomi- og finansarbeidet gjøres på.

Siste: Kapitalallokering for CFO-er

Hvordan en organisasjon allokerer sin kapital er et komplekst spørsmål, og hver beslutning innebærer skiftende prioriteringer, flere interessenter og uunngåelige avveininger. Hvordan man kan gjøre dette på en god måte er en av nøkkelpilarene innen Finance Transformation – en som krever disiplin, dyktighet, tilpasning og et fremtidsperspektiv for å nå organisasjonens strategiske målsettinger i en digital verden i rask utvikling. Det er mye som står på spill – men også mye å vinne når man finner svar på spørsmålene: hvor skal man begynne, hvorfor din organisasjonen og hvorfor nå? Dette er noen av spørsmålene vi har sett nærmere på i vår nye Crunch-Time guide, Untangling capital allocation.

Les hele guiden 

Finansfunksjonen 2025 – med nye øyne

At det skjer endringer i næringslivet er ikke noe nytt, men dagens virkelighet føles virkelig annerledes. Med så mange potensielle investeringsmuligheter – og så mye usikkerhet som fortsatt eksisterer i markedet – strever finansdirektørene med å finne ut av alt sammen. Hva sier dagens trender om finansfunksjonens fremtid? Hvordan vil utviklingen bli med tanke på teknologi og automatisering i tiden fremover? Hva kan finansledere gjøre nå for å gripe nye muligheter og dempe risiko? Dette er noen av de spørsmålene vi ser på i vår nye Crunch time-rapport, Finansfunksjonen 2025 – med nye øyne.

Les hele guiden 

Previous Crunch Time reports

Forretningsplanlegging i en nettbasert verden

Tenk om du, som finansdirektør, kunne kombinere flere forretningsplanleggingsprosesser i ett enkelt system – og med det få en plan som alle de viktigste funksjonslederne ønsker å slutte seg til og måle seg opp mot? Og hva om de digitale verktøyene som støtter opp om den planen, i kombinasjon med menneskelig innsikt, kunne vist deg, i sanntid, hvilke utslag beslutninger knyttet til økonomi, drift og kommersielle vilkår vil gi? Vår nye Crunch time-rapport beskriver hvordan det kan gjøres.

Les mer om guiden

For many CFOs, deciding when and how to implement SAP S/4HANA could be the most significant technology investment choices of their career. It’s a big deal. 

SAP S/4HANA also brings a simplified data model that lets you record once, use many times, and create a single source of truth. The result? Analytics and insights that were historically unfeasible, or very time consuming, now process quickly.

Explore the guide

When you say the word reporting, binders full of spreadsheets, charts, and footnotes might come to mind. Or maybe conference rooms with executives grinding through slide presentations. And behind it all, there’s an army of Finance people who’ve been working for weeks to pull it all together.

This guide describes how digital tools like automation, advanced analytics, and machine learning are making both financial and internal management reporting faster, more insightful, and less costly – and the lessons learned along the way.

Explore the guide

Additional "Crunch Time" reports

Crunch time I: Finance in digital world

Deloitte's original point of view, "Crunch time: Finance in a digital world"—based on extensive research with finance executives, including in-depth interviews with CFOs of global businesses—explores the various digital disruptors and may be the quickest way to understand what's in store for finance organizations as they hurtle toward the future.

Read the report

Crunch time II: CFOs talk off the record

Thirty CFOs share their unfiltered thoughts and experiences around a broader discussion of finance and what it means to make the digital journey. Deloitte knows that one way to stay abreast of new developments is to join in focused conversations with other finance leaders, across multiple industries and geographies, so this is a good place to start.

Read the report

Crunch time III: CFO's guide to cognitive technology

"The CFO’s guide to cognitive technology" explores how organizations can deploy emerging cognitive technologies to help create a more efficient, insightful, and controlled Finance function. Included in this guide are a collection of examples based on what technologies we’ve seen companies begin to test and adopt, and our experience working with many Finance organizations.

Read the report

Crunch time IV: Blockchain for Finance

"Blockchain for finance" is a practical guide for finance organizations that want to understand options for blockchain and make effective decisions about moving forward. It features more than a dozen frequently asked questions finance teams can use to make sense of blockchain technology, as well as a high-level roadmap for adoption. It also includes a seven-point checklist for CFOs who are thinking about embarking on the blockchain journey.

Read the report

Var denne siden nyttig?