CFO Survey

Artikkel

Stålsetter seg for krevende tider

Deloittes CFO-undersøkelse - første kvartal 2016

Stålsetter seg for krevende tider

Norsk næringsliv er inne i en tøff periode. Selv om nedgangen i sentiment og forventninger har begynt å flate ut for oljebransjen, har ringvirkningene av en varig lav oljepris festet seg i næringslivet som helhet.

Omsetningssvikt fremstår stadig som CFO-enes største bekymring. I tillegg er kapitaltilgang en økende bekymring da man har nådd et foreløpig bunnpunkt i tilgjengelig finansiering for bedriftene. Obligasjonsmarkedet tørket opp i fjor og tilgangen på bankfinansiering faller kraftig i år. Fremmedkapital er altså lite tilgjengelig på tross av lavt rentenivå og forventninger om ytterligere redusert rentenivå. Egenkapitalmarkedet er heller ikke et tilgjengelig alternativ.

En naturlig konsekvens av denne utviklingen er konservative forretningsstrategier rettet mot å styrke likviditeten og balansen. Dette gir økt fokus på nedbemanning / kostnadskutt og mindre vilje til å ta risiko. Dette skaper bedrifter som er mer robuste mot en langvarig nedgangskonjunktur, men er faktorer som i seg selv kan bidra til økte ringvirkninger og en forlenget nedtur.

Deloittes CFO-undersøkelse – Første kvartal 2016
Var denne siden nyttig?