Artikkel

Forbered driften til den «nye normalen»

COVID-19 respons

Enkelte selskaper opplever langsiktige og strukturelle endringer i markedet der for eksempel farten på utvikling av nye forretningsmodeller og teknologisk utvikling akselererer. Konsekvensen av denne utviklingen er permanente endringer i både etterspørsel- og tilbudssiden. Hvordan bør virksomheter best innrette driften til en ny virkelighet etter at støvet har lagt seg og verden er på vei tilbake til en ny normal?

Noen opplever varige endringer i både etterspørsel og tilbudssiden i markedet. Slike endringer krever mer permanente tilpasninger av driftsmodellen når den verste stormen løyer. Aktuelle driftstilpasninger kan for eksempel være å redusere kostnadsbasen, redimensjonering av virksomheten og automatisering av kjerneprosesser.

Vi vet ikke med sikkerhet hvordan verden ser ut etter COVID-19, men vi vet med sikkerhet at den ser annerledes ut enn før. Mange virksomheter vil oppleve nye og endrede kundebehov, og kampen om kundene vil vinnes ved å forstå disse nye kundebehovene og levere på disse. Nye kundebehov betyr også nye måter å levere de gode kundeopplevelsene på – og i sin tur endret fokus og tilpasning av driftsmodell for å levere disse. Uavhengig av hvordan verden ser ut etter krisen ønsker vi å bidra til at din virksomhet kommer styrket ut av den.
 

Dette snakker vi med kundene våre om nå

  • Tilpasning av kostnadsbase gjennom bl.a. innkjøps- og FTE-analyser
  • Forbedring og effektivisering av kundereisen
  • Forenkling og redimensjonering av organisasjonen i lys av nye markedsforhold
  • Enklere selskapsstruktur gjennom sentralisering og standardisering
  • Forenkling og tilpasning av teknologilandskap og hvordan utnytte heldigitale plattformer og teknologier
  • Effektivisering gjennom forbedring og forenkling av prosesser samt utnytte potensialet til å automatisere ved bruk intelligent automatisering

Les mer om våre tjenester.

Forbered driften til den «nye normalen»

Les mer om tjenestene våre her

Var denne siden nyttig?