Artikkel

Røde tall for klubbene i Eliteserien

Eliteseriebarometeret 2019

Etter fire år på rad med positivt driftsresultat etter spillersalg for lagene i Eliteserien, oppnådde norske toppklubber samlet et negativt driftsresultat etter spillersalg i 2018. Samtidig er det for første gang ingen klubber i rød sone.

Det viser Eliteseriebarometeret 2019, som gir et helhetlig bilde av den økonomiske tilstanden i klubben i Eliteserien i 2018.

- Eliteserien er en mindre liga i europeisk sammenheng. Eliteseriebarometeret viser helt tydelig at det lønner seg å være med «å spise kirsebær» med de store ute i Europa, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

I rapporten kommer det tydelig frem hvor lukrativt spill i Europa er for norske klubber. Sarpsborg 08 alene opplevde en inntektsøkning på 60 millioner kroner mye takket være suksess i Europa League. Fra en 12. plass på inntektslisten blant Eliteserieklubbene i 2017, ble de kun overgått av Rosenborg i 2018.

Eliteseriebarometeret er en rapport gitt ut av Norsk Toppfotball sammen med Deloitte.

- Til tross for at det ikke var noen klubber i rød sone, er det viktig å få snudd den negative trenden i Eliteserieklubbenes økonomiske utvikling. Driftsresultatet etter spillersalg var det dårligste siden 2013, sier Jonathan Farnell, partner i Deloitte Norge.

De totale inntektene i Eliteserien var i 2018 på 1,402 milliarder kroner, en marginal nedgang fra 1,405 milliarder kroner i 2017. Samtidig fortsetter klubbenes driftskostnader å øke fra 1,513 milliarder i 2017 til 1,536 i 2018. Medregnet gevinst fra spillersalg endte ligaen som helhet med et underskudd på 11 millioner. Ligasammensetning forklarer en stor del av inntektsbremsen i 2018, ettersom klubbene som rykket ned hadde vesentlig høyere inntekter i 2017 enn hva opprykkede klubber oppnådde i 2018. Klubbene som holdt seg på øverste nivå i 2018 opplevde derimot samlet sett en inntektsøkning på 111 millioner kroner.

Folkefest i Sarpsborg, publikumssvikt i Skien

Som i foregående år er tilskuertallene fallende, med kun Sarpsborg 08, Kristiansund og Tromsø som lag med økning fra 2017. I gjennomsnitt var det 5,864 tilskuere per kamp i Eliteserien i 2018, ned fra 6,723 året før. Siden 2009 har samlede billettinntekter falt med omtrent 43% og potensialet for økte billett- og kampdagsinntekter er dermed stort. Inntektsfallet har likevel blitt mer enn veid opp av økte media- og ligasponsorinntekter over samme tidsrom, slik at fra 2009-18 har samlede inntekter økt med 5 prosent.

En av klubbene som opplevde både inntektsfall og publikumssvikt i 2018, var Odd. Skien-klubbens inntekter gikk fra 83 millioner kroner i 2017 til 77 millioner kroner i 2018. I tillegg opplevde de den største nedgangen i antall besøkende med et gjennomsnitt på 5379 besøkende i 2018, mot 7106 i 2017.

Kjøper for mer, selger for mindre

I 2018 så man en økt satsing på kjøp av etablerte spillere fra utenlandske klubber sammenlignet med tidligere år. Klubbene kjøpte spillere for 138 millioner kroner, og solgte for 131 millioner kroner. Dette gjør at netto spillersalg går 7 millioner kroner i minus, en post som et år tidligere var på over 105 millioner kroner i pluss. Blant de innhentede spillerne rapporten viser til for 2018, trekkes Alexander Søderlund, Issam Jebali, Ruben Yttergård Jenssen og Sam Adekugbe frem. Dette kan sees på som et tegn på at det er vilje til å satse på kvalitet, for på sikt å øke inntektene ved spill i Europa.

Av spillersalg i 2018 nevnes Sigurd Rosted, Leo Skiri Østigård og Sivert Heltne Nilsen som noen av de mest betydelige salgene av norskutviklede spillere. Salg av spillere utviklet av norske klubber utgjorde omtrent 50 prosent av de totale inntektene fra spillersalg.

Last ned rapporten her.

Eliteseriebarometeret 2019

Last ned
Var denne siden nyttig?

Relatert