European CFO Survey

Artikkel

European CFO Survey Q3 2015

Undersøkelse om finansdirektører i Europa

1300 finansdirektører i 15 europeiske land har bidratt til denne undersøkelsen, som viser til økt uro blant CFO-ene de siste seks månedene. Europa har gjennomgått en ny gresk gjeldskrise og opplever økt bekymring for veksten i fremvoksende markeder som Kina, samtidig som flyktningkrisen illustrerer hvordan eksterne faktorer raskt kan påvirke interne forhold.

Nøkkelfunn i European CFO Survey

Generell nedgang i risikoappetitt

Finansdirektører observerer i stadig større grad økonomisk og finansiell usikkerhet forårsaket av eksterne faktorer. Finansiell optimisme falt mellom første og tredje kvartal i 2015, fra 15 prosent til 2 prosent. Medlemmer av eurosonen falt ytterligere 3 prosent.

 

Optimisme faller i Nord-Europa

Pessimismen øker i blant annet Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia. Disse landene er mer eksponert for bekymringer om global økonomisk vekst, og nedgangen i optimisme er konsistent med eksportutsiktene for de nevnte landene.

 

Anslag for global vekst i 2015 og 2016 har blitt nedjustert

Mellom første og tredje kvartal i 2015 har forentningene om vekst blitt tonet ned, med en skarp nedbremsing for mange fremvoksende økonomier – nøkkeldestinasjoner for eksport for land som Tyskland og Nederland. CFO-er basert i Tyskland scorer høyest på ekstern økonomisk og finansiell usikkerhet av de 15 europeiske landene i undersøkelsen.

 

Utsiktene for europeisk periferi er positive

CFO-er i Irland, Italia, Portugal og Spania er de mest optimistiske i gruppen. I løpet av året har det vært en betydelig forbedring av vekstanslaget for både 2015 og 2016. Investeringsaktivitetene er generelt høyere og utsiktene for omsetning og driftsmarginer for Irland, Italia og Spania er godt over det europeiske gjennomsnittet. Dette reflekterer den nylig forbedrede økonomiske utviklingen og vekstutsikten de siste kvartalene.

 

CFO-er er forent i syn på kostnadskontroll

Finansdirektører er enige om kostnadskontroll ved spørsmål om strategiske prioriteter. CFO-er i 12 land lister opp kostnadsreduksjon eller kostnadskontroll som én av tre topprioriteter for det kommende året.

 

Gresk krise har skadet utsiktene for langsiktig stabilitet

Sommerens greske gjeldskrise har ført til uro og liten tro på stabilitet i det lengre løpet. Samtidig er troen på en tettere integrert europeisk pengeunion svekket, ifølge nesten halvparten av de spurte finansdirektørene (48 prosent). Kun 18 prosent mener at utsiktene er forbedret.

Les rapporten

Interaktivt verktøy for CFO Survey

Deloitte har skapt et interaktivt verktøy hvor man enkelt kan analysere og sammenligne data fra de ulike deltakerlandene. Du finner verktøyet hos EMEA Research.

 

Norsk CFO-undersøkelse

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Se oversikten over de norske CFO-undersøkelsene »

Sjekk ut det interaktive verktøyet for undersøkelsen.

Om European CFO Survey

Den europeiske CFO-undersøkelsen er del av en global samling med rapporter som måler nåværende og fremtidige intensjoner og meninger hos europeiske finansdirektører (CFO – Chief Financial Officer). Funnene i denne rapporten er representative for 1298 CFO-er basert i 15 land: Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sveits og Storbritannia. CFO-ene ble kontaktet mellom juni og oktober 2015. Resultatene fra Polen er foreløpige data.

European CFO Survey
Les European CFO Survey Q3 2015
Var denne siden nyttig?