European CFO Survey

Artikkel

European CFO Survey Q3 2016

Vekstmuligheter i en usikker verden

Europeiske CFO-er mener at de nåværende økonomiske og forretningsmessige tilstandene er utfordrende, men ser potensialet for vekst i sine virksomheter i løpet av det kommende året.

Næringsvirksomheter i hele Europa har opplevd flere politiske omveltninger i løpet av sommeren og CFO-er anser det nåværende usikkerhetsnivået som over normalen. Optimismen i tredje kvartal er derfor uforandret fra begynnelsen av året, og kun én prosent av CFO-ene rapporterer om at de er mer optimistiske for de finansielle utsiktene til sine virksomheter sammenlignet med første kvartal.

Siden optimismen knapt øker og usikkerheten forblir, fortsetter CFO-ene å være uvillige til å ta risiko. I gjennomsnitt syns mindre enn én tredjedel av CFO-ene at det er lurt å ta større risiko i sine budsjetter per i dag, noe som er ett prosentpoeng ned fra første kvartal.

Les rapporten i PDF

Interaktivt verktøy for CFO Survey

Deloitte har skapt et interaktivt verktøy hvor man enkelt kan analysere og sammenligne data fra de ulike deltakerlandene. Du finner verktøyet hos EMEA Research.

 

Norsk CFO-undersøkelse

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Se oversikten over de norske CFO-undersøkelsene »

European CFO Survey Q3 2016

Sjekk ut det interaktive verktøyet til undersøkelsen.

Se verktøyet

Om European CFO Survey

Den europeiske CFO-undersøkelsen er del av en global samling med rapporter som måler nåværende og fremtidige intensjoner og meninger hos europeiske finansdirektører (CFO – Chief Financial Officer). Funnene i denne rapporten er representative for 1150 CFO-er basert i 17 land: Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia. CFO-ene ble kontaktet mellom august og oktober 2016.

Var denne siden nyttig?