Artikkel

Hvordan bli en bedre Finance Business Partner?

Forventningene til økonomifunksjonen er i stadig endring. Økonomifunksjonens kunder ønsker mer enn historiske tall; de vil ha ideer og innspill.

Virksomheter trenger en økonomifunksjon som virkelig forstår deres utfordringer og er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner i prosjekter og den løpende driften.

Business Partnering kan defineres som den rollen økonomifunksjonen tar for å støtte og utfordre virksomheten til å utvikle seg i ønsket retning. Målet er å videreutvikle økonomifunksjonens rolle til å underbygge og drive virksomhetens strategiske prioriteringer. Som Business Partner stilles det krav til et bredere spekter ferdigheter for å samarbeide mer effektivt med forretningsvirksomheten, for eksempel å være mer analytisk, kommersiell, strategisk og relasjonsskapende.

For å lykkes som Business Partner må økonomifunksjonen være kundeorientert og aktivt bidra som en sentral sparringspartner.

Deloitte’s Finance Business Partnering Lab

Deloitte’s Finance Business Partnering Lab er en forskningsbasert heldags workshop designet for å hjelpe økonomifunksjonen med å utforske hvordan de på best måte kan støtte og utfordre virksomheten, prioritere hvilke handlinger som kan forbedre deres kapabiliteter som Business Partner, og tilslutt mobilisere og komme opp med tiltak for hvordan de kan bidra.

Modulbasert

Deloitte’s Finance Business Partnering Lab er et modulbasert konsept der modulene henger tett sammen og bygger på hverandre. Modulene sett som en helhet utgjør en heldags opplevelse som resulterer i en aksjonsplan for hvordan økonomifunksjonen kan etablere en posisjon som en mer forretningsorientert samarbeidspartner.

Ved bruk av ulike rammeverk ser vi på hvilken rolle økonomifunksjonen har i dag og de ansattes egenskaper. Deretter ser vi på hvordan økonomifunksjonen kan etablere en posisjon som Business Partner ved å forstå de viktige fokusområdene for forretningsvirksomheten. Se mer om modulene i figuren under.

For å gjennomføre en Finance Business Partnering Lab kreves det forberedelse i form av intervjuer med ulike interessenter i forkant for å kartlegge deres forventninger. Deltagere i Lab’en vil delta aktivt hele dagen og ledes av erfarne fasilitatorer. Hver modul inneholder øvelser og diskusjonsverktøy som er utarbeidet for å skape gode diskusjoner og få maksimal verdi ut av Lab’en.

Var denne siden nyttig?