Hvordan levere meningsfulle ledelsesrapporter

Artikkel

Kunsten å levere innsiktsfulle ledelsesrapporter

Dårlig datakvalitet, ineffektive systemer og verktøy, og mangel på kompetanse hindrer effektiv målstyring. Elementene er tett knyttet sammen og ofte vanskelig å isolere. Hvordan disse sakene bør håndteres, er en utfordring som mange økonomiledere møter.

Forstå CFO-ens utfordringer

I et forsøk på å forstå økonomiledernes ulike utfordringer bedre, har Deloitte gjennomført en dypdeundersøkelse rundt temaet. Resultatet av undersøkelsen er basert på tilbakemelding fra over 600 personer i ledende roller innen økonomi og controlling. Deltakerne i undersøkelsen kommer fra ulike bransjer og fra land verden over.

Delivering Insightful Management Reporting: Challenges and Opportunities for CFOs

Hvordan kan CFO-ene overvinne utfordringene?

 

Bygg grunnlaget for innsiktsfull ledelsesrapportering gjennom god datakvalitet

Mange bedrifter opplever at det er en utfordring å styre etter dataene som er tilgjengelig i virksomheten. Mangel på kontroll kan svekke tilliten til datakvaliteten og treffsikkerheten til finansiell virksomhetsstyring, og resulterer ofte i tidkrevende oppryddingsarbeid og manuell manipulering av tallmaterialet.

Respondentene i undersøkelsen indikerer at manglende involvering fra ledelsen øker sannsynligheten for at dårlig datakvalitet påvirker ledelsesrapportering, analyser og andre finansielle aktiviteter. Undersøkelsen viser at selv om virksomheten har en aktiv ledelse, kan datakvalitet være et betydelig problem. Disse utfordringene krever ofte fler-funksjonelle og fler-dimensjonale løsninger, som endring i kultur, arbeidsprosesser, systemer og verktøy.

 

 

Utnytt systemer og verktøy for å bygge grunnlaget til innsiktsfull ledelsesrapportering

En rekke ulike systemer og verktøy kan implementeres som hjelpemiddel til rapportering og analyse. Utvalg av verktøy som forenkler tilgang på data med gode visualiseringsmuligheter øker stadig. Disse verktøyene gjør det enklere for økonomifunksjonen å transformere informasjon til innsikt og gjør det enklere å formidle innsikten til sine interessenter.

Funn i undersøkelsen indikerer at over en tredjedel av selskapene ikke har systemer som muliggjør effektiv virksomhetsstyring.

 

 

Bygg den rette kompetansenfor ledelsesrapportering

Virksomhetene i undersøkelsen opplever at de ofte ikke har ressurser med den rette kompetansen i økonomiavdelingen som kan utøve forretningsstøtte. Flere CFO-er forteller Deloitte at det er utfordrende å finne riktige kandidater for roller innen budsjettering, analyse og forretningsstøtte. Respondentene i undersøkelsen erkjenner at mangel på ferdigheter innen virksomhetsstyring er en stor utfordring.

I nesten halvparten av virksomhetene bruker Finance Business Partners / controllere mesteparten av tiden sin på å lage og oppdatere rapporter. Mindre enn 20 prosent av respondentene sier at Finance Business Partners / controllere bruker tiden sin på forretningsstøtte og interaksjon med interessentene i bedriften.

 

Var denne siden nyttig?