Rådgivning på Gjøvik og innlandet.

Tjenester

Visste du at verdens største rådgivningsvirksomhet holder til på Gjøvik?

Deloitte er mer enn revisjon

Tilbud innen rådgivning

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen rådgivning knyttet til regnskap og finansiell rapportering både for statlig, kommunal og privat sektor. Vi har en leveransemodell som er tilpasset hver enkelt kunde. Enten du har behov for en fagspesialist til å løse en regnskapsmessig problemstilling, en midlertidig ressurs i påvente av ansettelse (Management for Hire) eller et rådgivningsteam til et prosjekt, kan vi bistå.

Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen. Våre rådgivere er siviløkonomer og statsautoriserte revisorer, med solid regnskapsfaglig bakgrunn, og har i tillegg erfaring fra økonomi- og regnskapsfunksjoner på ulike nivå i ulike sektorer.

Ved å benytte oss som rådgiver, vil du også få tilgang til Deloittes tverrfaglige kompetanse og internasjonale nettverk.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Jens Bjørner Owren Ugland

Kontorleder og partner

Anders Molvig Hyttnes

Manager, statsautorisert revisor

André Thorsbakken

Senior, siviløkonom

Fordeler for din virksomhet ved bruk av Deloitte som rådgiver

  • Tilgang til nødvendig kompetanse og kapasitet i kritiske perioder
  • Rådgivning ved bemanning av økonomifunksjonen
  • Bistand til kontinuerlig forbedring og Lean som vil frigjøre ressurser som kan benyttes til mer verdiskapende aktiviteter
  • Økt kvalitet i finansiell rapportering og styring
  • Økt kvalitet på intern kontroll, et godt grunnlag for kompetanseoverføring
  • Bedret kontroll på virksomhetens likviditet
  • Kompetanse innen omorganiseringer og omdanninger
  • Direkte tilgang til spesialister i et av verdens ledende kompetansehus

 

Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Kontakt oss

Jens Bjørner Owren Ugland

Jens Bjørner Owren Ugland

Partner

Jens Bjørner er partner, siviløkonom, og statsautorisert revisor. Han begynte sin karriere i Deloitte i 1994 men har siden jobbet på Oslo Børs som utstederansvarlig i avdelingen som behandlet søknader... Mer

Anders Molvig Hyttnes

Anders Molvig Hyttnes

Manager, statsautorisert revisor

Anders er utdannet master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, og statsautorisert revisor. Anders er manager med ansvar for advisory hos Deloitte Innlandet. Dette er rådgivningsdelen av vår... Mer

André Thorsbakken

André Thorsbakken

Senior, siviløkonom

André er siviløkonom med master i regnskap og revisjon. Han er autorisert regnskapsfører og har bred erfaring fra større organisasjoner og økonomifunksjoner. Etter mange år i økonomi og regnskapsfunks... Mer