Artikkel

Tre trender som redefinerer backoffice-funksjonen

Backoffice-funksjonen er finansinstitusjoners ryggrad. Funksjonen er bygget på struktur, pålitelighet og effektivitet. Til nå har disse vært inntektsavhengige.

Økende konkurranse i finanssektoren gjør at man må tenke nytt også i de tradisjonelle funksjonene.

I denne artikkelen ser vi på hvordan tre trender; Automatisering, regulativ endring og talent, er med på å redefinere backoffice-funksjonen i finansbransjen. Med automatisering, APIer (Application programming interfaces), og PSD2 vil en modernisering være uunngåelig.

Økte datamengder gir økt bevissthet rundt datasikkerhet, eierskap og personvern. Dette leder igjen til at finanssektoren er sterkt avhengig av å rekruttere gode it-medarbeidere. Finansbransjen konkurrerer nå med teknologiselskapene om å rekruttere de beste teknologistudenter direkte fra skolebenken.

I denne artikkelen leser du mer om hva våre kollegaer i UK har skrevet om dette i forbindelse med World Economic Forum.
 

Var denne siden nyttig?