Artikkel

Veien til CFO

En undersøkelse av de 200 av største børsnoterte selskapene i Norge viser hvilken bakgrunn CFO-ene har.

Deloitte har gjennomført en undersøkelse blant 200 av de største børsnoterte selskapene i Norge, for å se nærmere på CFO-enes bakgrunn og karriere.

Så godt som alle CFO-ene har økonomiutdannelse, og av norske utdanningsinstitusjoner er det NHH og BI som utdanner flest finansdirektører. Samtidig har hele 40 prosent av CFO-ene tatt hele eller deler av sin økonomiutdannelse i utlandet. De fleste CFO-er er menn i alderen 41-50 år. En gjennomsnittlig CFO har ofte 10-15 års erfaring fra ulike stillinger, før han overtar sin første CFO-jobb. De fleste kommer fra en stilling i linjen eller en annen lederstilling i økonomiavdelingen.

– Funnene rimer bra med de forventningene CFO-en møter i et komplekst selskap i dag, sier Sjur Gaaseide, partner og leder av Consulting i Deloitte Norge.

– CFO-rollen innebærer svært varierte arbeidsoppgaver. Vi ser at CFO-ene må kunne veksle mellom tunge strategiske diskusjoner og forretningsutvikling på den ene siden, og svært operativ håndtering av regnskap og styring på den andre siden. Å ha erfaring både fra operativ virksomhet ute i linjen, og gjerne ledelseserfaring fra ulike typer operative eller stabsroller, er en god bakgrunn for en CFO, sier Gaaseide.

Deloitte Norge har et eget program for kommende CFO-er, og undersøker jevnlig hvordan norske CFO-er oppfatter den generelle økonomiske utviklingen. De erfarer at store norske virksomheter bevisst bygger opp sine kommende ledere.

– Det er ingen tvil om at tilfanget av kommende CFO-er i norske virksomheter er strategisk planlagt i lange karriereløp, og danner grunnlag for svært gode kandidater, sier Gaaseide.

Artikkelserien på CFO-ens bord »
98 % av alle CFO-er har økonomiutdannelse.
98 % av alle CFO-er har økonomiutdannelse.

Deloittes undersøkelse

Deloitte har tatt utgangspunkt i selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess per juli/august 2015, totalt 206 selskaper. For hvert selskap er nøkkelinformasjon for CFO kartlagt, og der hvor enkelte data ikke har vært tilgjengelig for enkeltpersoner har disse blitt holdt utenfor ved aggregering av data for gjeldende tema.

  • 98 % av alle CFO-er har økonomiutdannelse.
  • Den siste jobben CFO-ene hadde før nåværende jobb er i all hovedsak en annen økonomistilling.
  • Et stort antall av de spurte har hatt det man kan kalle «linjeerfaring», fra operativt arbeid i konsernet hvor de er CFO, eller et annet selskap.
  • Det finnes kun én kvinnelig CFO blant de 23 største selskapene.
Det finnes kun én kvinnelig CFO blant de 23 største selskapene.
Det finnes kun én kvinnelig CFO blant de 23 største selskapene.
Var denne siden nyttig?