Artikkel

Vekst i norsk næringsliv

Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi

I den norske debatten fremholdes ofte temaer som innovasjon og tilgang på offentlig og privat kapital som viktige drivere for å utvikle næringsliv og skape vekst. Undersøkelsen antyder at selv om dette er viktige innsatsfaktorer, er det helt andre drivere som er de viktigste faktorene.

God strategi skaper vekst

God forretningsidé og strategier

Den viktigste faktoren for å skape vekst er å ha en god forretningsidé og strategier. Lederne understreker at vekst først og fremst kommer gjennom å ha en god idé, et produkt eller en tjeneste som har potensial for å finne en attraktiv plass i markedet, og dernest en god strategi på plass for å utnytte potensialet. Dette er særlig viktig i de største bedriftene i Norge, men også små bedrifter og oppstartsbedrifter har dette øverst på listen.

Gode samarbeidspartnere og underleverandører

Den neste faktoren på listen er evnen til å ha og arbeide sammen med gode samarbeidspartnere og underleverandører. Dette er særlig viktig innen primærnæringene, varehandler og bygg/anlegg, mens det er mindre viktig i tjenesteytende sektorer. Gode samarbeidspartnere vurderes for øvrig som langt viktigere enn for eksempel «bevisste og krevende kunder».

Aktive eiere

Aktive eiere er den tredje faktoren norske ledere nevner som viktig for å skape vekst. Spesielt oppstartsbedriftene og de små bedriftene er opptatt av dette. «Aktive eiere» anses som viktigere enn et aktivt og profesjonelt styre.

Med tanke på den norske debatten er det også verd å merke seg at temaer som «innovasjon, forskning og utvikling» og tilgang på kapital vurderes som viktig nok av lederne, men ikke så viktig som punktene over.

Vekst i norsk næringsliv
Var denne siden nyttig?