Utleie av personell til regnskap- og økonomifunksjonen

Tjenester

Contract Personnel & Project Management

Spesialister på CFOs ansvarsområder

Det forventes at en økonomifunksjon jobber effektivt og leverer resultater av høy kvalitet. Uforutsette driftsendringer kan få store konsekvenser om ikke riktig ressurs er på plass.

Deloitte tilbyr løsninger for hele økonomifunksjonen. Vi kan bistå med personell med høy kompetanse og bred erfaring som raskt kan steppe inn og fylle de ulike rollene på kort eller lang sikt.

Utleie av personell til økonomiavdelingen

Få hjelp av midlertidige ressurser for kortere eller lengre oppdrag. Vi tilpasser team og tjenester til deres spesifikke behov.

Les mer »

Utleie av prosjektledere til økonomifunksjoner

Vi tilbyr utleie av prosjektledere og ressurser til prosjekter.

Vår arbeidsform sikrer at kompetansen blir værende i organisasjonen. Vi baserer vårt arbeid på dialog, samarbeid og kompetanseoverføring. Vi fokuserer på løsninger som er gjennomførbare, men som samtidig har nødvendig ambisjonsnivå.

Les mer »

Kontakt oss

Malin Konkell

Malin Konkell

Director

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer