Utleie av personell til regnskap- og økonomifunksjonen

Tjenester

Contract Personnel & Project Management

Utleie av personell til regnskap- og økonomifunksjonen

Hvis en person i avdelingen av en eller annen grunn ikke kan bidra i kortere eller lengre perioder, kan det få store konsekvenser hvis ikke en erstatning er på plass raskt. I forbindelse med årsoppgjøret, eller om det oppstår endringer i organisasjonen, kan økonomiavdelingen oppleve å ha høyere arbeidsbelastning enn normalt.

Business Process Solutions er vår avdeling for utleie av personell med høy kompetanse og bred erfaring til regnskap- og økonomifunksjonen.

Relatert