Utleie av personell til regnskap- og økonomifunksjonen

Tjenester

Contract Personnel & Project Management

Utleie av personell til regnskap- og økonomifunksjonen

Hvis en person i avdelingen av en eller annen grunn ikke kan bidra i kortere eller lengre perioder, kan det få store konsekvenser hvis ikke en erstatning er på plass raskt. I forbindelse med årsoppgjøret, eller om det oppstår endringer i organisasjonen, kan økonomiavdelingen oppleve å ha høyere arbeidsbelastning enn normalt.

Business Process Solutions er vår avdeling for utleie av personell med høy kompetanse og bred erfaring til regnskap- og økonomifunksjonen.

Kontakt oss

Malin Konkell

Malin Konkell

Senior Manager

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer

Anette Astrup Bleie

Anette Astrup Bleie

Senior Manager

Anette Astrup Bleie har operativ erfaring med finansiell rapportering og bred kompetanse innenfor økonomiområdet. Hun jobber i Business Process Solutions med fokus på prosjekter og rådgivning knyttet ... Mer

Relatert