Regnskapstjenester

Tjenester

Outsourcing av regnskapstjenester

En outsourcingsløsning via Deloitte betyr større fleksibilitet og en prisstruktur som følger ditt behov og utvikling over tid.

Vi tilbyr tjenester innen alt fra fakturering og løpende regnskap, finansiell rapportering til årsregnskap. Vi kan tilpasse volumet etter behovet der og da.

På den måten kan du ha kontroll på selskapets økonomi uten å ansette egne ressurser.

Kontakt oss

Malin Konkell

Malin Konkell

Senior Manager

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer