Tjenester

Finansiell analyse og modellering

Vi skaper verdi for våre klienter ved å utvikle robuste og innsiktsfulle analyser som bidrar til gode strategiske og finansielle beslutninger.

Deloitte leverer skreddersydde finansielle analyser knyttet til en rekke problemstillinger innenfor et bredt spekter av bransjer.

Våre klienter velger oss når de ønsker analyser utviklet av konsulenter med bred tverrfaglig analysekompetanse, kombinert med spisskompetanse innen finansiell modellering. Til grunn for våre analyser ligger skreddersydde finansielle modeller, utviklet i Excel og tilpasset den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Eksempler på bruk av finansielle analyser og modeller

 • Evaluering av investeringsmuligheter
 • Transaksjonsstøtte
 • Risiko- og usikkerhetsanalyse (Monte Carlo- simulering)
 • Verdivurderinger
 • Vurdering av kapitalbehov og finansiering
 • Evaluering av strategiske alternativer
 • Oppfølging av gjeldsbetingelser (covenants)
 • Analyse av kredittrating
 • Prognostisering og budsjettering
 • Nedskrivningsvurderinger (impairment test)
 • Sensitivitetsanalyser, simuleringer og scenarioanalyse
 • Identifisering av kritiske faktorer og konsekvensanalyser
 • Automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser, blant annet ved intern og ekstern rapportering
 • Analyse og behandling av store datamengder

 

En dynamisk prosess

 • En god analyse er tilpasset den enkelte klients behov. Vi legger derfor stor vekt på å ha et tett samarbeid med våre klienter underveis i prosessen, for sammen å skape en felles forståelse for hvordan et best mulig sluttprodukt skal utformes.
 • Våre analyser utarbeides med utgangspunkt i Deloitte sin metodikk, tidligere leveranseerfaringer og tverrfaglige kompetanse.

 

Vi følger opp våre leveranser

 • Deloitte leverer både finansielle analyser i rapportform (analyseleveranse) og finansielle modeller i Excel (modelleveranse).
 • En modelleveranse vil bistå klienter som ønsker tilgang til et dynamisk beslutningsgrunnlag eller en verktøymodell for å automatisere prosesser.
 • En modelleveranse kan sette større krav til tilgjengelige ressurser og kompetanse hos klienten sammenlignet med en analyseleveranse. Deloitte kan derfor også bistå etter at modellen er overlevert med blant annet analysestøtte, nødvendige oppdateringer, utvidelser og vedlikehold.

Ta kontakt

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer