Tjenester

Forhandlingsbistand

I krevende faser

Forhandlinger og forhandlingskompetanse er en naturlig del av Deloittes tjenester. Vi deltar ofte i oppdragsgivers forhandlingsteam for å ivareta økonomiske, finansielle, juridiske og skattemessige forhold – og i tvister.

Vi har oppdragsgivere som selv er meget profesjonelle innen gjennomføring av oppkjøp, fusjon og salg eller gjennom forhandlinger om store it eller oljekontrakter. Vår rolle er ofte å bidra med spesiell kompetanse og erfaring utenfra, eller ganske enkelt supplere kundens team med mer kapasitet og nye synspunkter i en krevende fase av et prosjekt.

Ved forhandling som gjelder utenlandske virksomheter stiller våre Deloitte-kontorer i det aktuelle land tilsvarende kompetanse til rådighet i den form og omfang oppdragsgiver ønsker.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer