Tjenester

OPS, investeringer og infrastruktur

Deloitte har unik erfaring fra gjennomføring av investerings- og infrastrukturprosjekter gjennomført med alternativ finansiering og Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

Våre rådgivere har bred erfaring med kommersiell og finansiell rådgivning ved planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter for privat og offentlig sektor. Dette innebærer utvikling og modellering av komplekse infrastrukturanskaffelser der finansiering, investeringer og drift inngår i et lengre perspektiv.

Vi bistår oppdragsgivere gjennom hele prosessen med utredninger, forprosjekt, analyser og vurderinger rundt valg av egnet anskaffelsesform. Vi bistår deretter med å optimalisere anskaffelsen, ofte gjennom livsløpsbaserte anskaffelser der utvikling, design, finansiering, bygging og drift er samlet i én kontrakt.

Deloitte har kompetanse og verktøy for bistand ved utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for kvalitetssikring av konseptvalg, styringsunderlag, usikkerhetsvurderinger og kostnadsoverslag (KS1/KS2) i offentlig sektor. 

 

Vi optimaliserer anskaffelser av infrastruktur gjennom:

  • Rådgivning til offentlig og privat sektor i forbindelse med OPS prosjekter
  • Kommersiell og finansiell strukturering av prosjekter
  • Funding og finansiering av store investeringer
  • Markedsundersøkelser og mulighetsstudier
  • Forretningsplaner
  • Finansiell modellering, nåverdivurderinger og risikovurderinger
  • Kontraktsstrategi, risikohåndtering og betalingsmekanismer
  • Kvalitetssikring (KS1/KS2)