Tjenester

Restrukturering og kapitalstruktur

Restrukturering og kapitalstruktur er et eget tjenesteområde innenfor Deloitte Financial Advisory, som tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til restrukturering og snuoperasjoner for selskaper med finansielle utfordringer. Vi rådgir også selskaper om hensiktsmessig kapitalstruktur, og kan bistå ved forhandling eller reforhandling av finansieringsløsninger.

Vi bistår banker og obligasjonseiere med å gjennomgå og vurdere strategiplaner, forretningsplaner, budsjetter og forecasts for å vurdere evnen til å betjene gjeld og definere det fremtidige forretningsgrunnlaget.

Vi bistår selskaper med å vurdere hensiktsmessig kapitalstruktur, samt å planlegge og gjennomføre programmer for operasjonell og finansiell restrukturering.  

Våre rådgivere har lang erfaring og vi kombinerer vår kompetanse innenfor restrukturering og due diligence for å levere et solid beslutningsgrunnlag og effektive løsninger. 

 

Eksempler på hvilke typer tjenester vi kan tilby:

  • Uavhengige vurdering av forretningsplaner (IBR)
  • Tiltak for å redusere arbeidskapital
  • Tiltak for å frigjøre kapital
  • Resultatforbedringsprogrammer
  • Gjennomgang/optimalisering av kapitalstruktur
  • Rådgivning til långivere eller låntakere i forbindelse med reforhandling av gjeld
  • Støtte i forhandlingsprosesser