Tjenester

Sakkyndig redegjørelse ved tvistemål

Hvordan belyse, dokumentere og presentere relevante fakta og verdsettelsestekniske argumenter?

Tvistesaker og skjønnsprosesser knyttet til verdifastsettelsesspørsmål er krevende prosesser der verdsettelsestekniske forhold må sees i sammenheng med avtalemessige forhold og juridiske premisser.

Med utgangspunkt i vår ekspertise innenfor verdivurdering kan vi bistå ved forberedelse til slike saker og under forhandlingene. Som oftest i tett samarbeid med vår oppdragsgivers juridiske rådgivere vil vi bidra med å belyse, dokumentere og presentere relevante fakta og verdsettelsestekniske argumenter. Vårt bidrag vil typisk innbefatte utarbeidelse og presentasjon av en sakkyndig verdsettelse, og en kritisk analyse av relevante dokumenter fremlagt av øvrige parter i saken.

Våre rådgivere kan også opptre som uavhengige verdsettelseseksperter i meklingsprosesser samt som medlemmer av takseringskommisjoner etablert av partene. Flere av våre rådgivere har betydelig erfaring både som sakkyndige vitner og som skjønnsmenn i forbindelse med voldgift og rettslig skjønn bl.a ved saker knyttet til utløsning av minoritetsaksjonærer.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer