Tjenester

Shared Services, Global Business Services og Outsourcing

Effektivisering av stab og støttefunksjoner

Organisering er ett av flere elementer for å sikre effektive tjenesteleveranser i stab og støttefunksjoner. Mange virksomheter samler sine støttefunksjoner og vurderer muligheter for shared service sentre, globale integrerte tjenesteorganisasjoner og outsourcing som alternativer for å sikre kvalitet, redusere kostnader, samt skape plattform for vekst eller endringer.

Etablering av shared services gjøres ved å skille ut spesifikke leveranser innenfor valgte funksjoner. Administrative støttefunksjoner som økonomi/finans, HR, IT, kontorforvaltning og innkjøp er typiske kandidater for slike vurderinger. Man definerer tjenester, organiserer som egne enheter og leverer tjenestene til virksomhetens forretningsområder på grunnlag av service-nivå avtaler (SLA) basert på et system for prising.

Ledende bedrifter bruker i økende grad felles tjenesteorganisering som Global Business Services (GBS) til å skape et mer dynamisk og effektivt partnerskap til sine kunder/forretningsenheter. I stedet for å operere mange felles service sentre og separat administrere eksterne leverandører, kan etablering av GBS integrere styresett, lokasjoner, og praksis på tvers av virksomheten for å oppnå optimale leveranser og forbedringer. Et slikt oppsett vil øke mulighetene for sentralisering, samarbeid og deling for å bedre leveringsdyktighet, effektivitet, tilpasningsdyktighet, synergieffekter og kostnadsbesparelser.

Deloittes globale undersøkelse av virksomheter med shared services viser at rundt 80% av virksomhetene opplever spesielt positiv effekt knyttet til følgende punkter:

  • Reduksjon av kostnader
  • Prosesseffektivisering
  • Effektivisering av internkontroll
  • Tilgjengelighet av data
  • Plattform for vekst og endringer i organisasjonen

Deloittes globale shared services undersøkelse 2015 inneholder trender og innsikt på kritiske suksessfaktorer ved effektive shared service organisasjoner.

Outsourcing har en økende trend, og gjøres gjerne i kombinasjon med egen shared service organisasjon. Deloitte samarbeider med en rekke globale outsourcing leverandører, og kan tilby verdifull innsikt i viktige trender i markedet, muligheter og utfordringer. Vi kombinerer global praksis med funksjonell erfaring på viktige områder som økonomi, innkjøp, informasjonsteknologi, endringsledelse, skatt, fellestjenester, samt offshoring og nearshoring. Vi hjelper til med utvikling av en outsourcing tilnærming, utforming av tilbud, forberedelser, og utvikling fit-for-purpose outsourcing strategi. Tid brukt i starten av en outsourcing avtale har stor betydning for en suksessfull avtale. Å bruke Deloitte som en uavhengig tredjepart i slike prosesser vil kunne profesjonalisere samhandling med leverandør og styrke ekspertise internt i bedriften som vil komme godt med i det lengre løp.

Deloitte har utprøvde metoder og erfaring fra alle faser i evaluering av muligheter, etablering, design og implementering samt optimalisering av eksisterende shared services, GBS og outsourcing.

Kontakt oss for en uforpliktende prat rundt behov i din virksomhet og få innsikt i våre metoder, håndbok, undersøkelser, verktøy og modeller til understøttelse av ulike faser av din virksomhets utvikling.  

Finance and accounting business process outsourcing (PDF)