Tjenester

Utvikling av økonomifunksjonen

Finance Transformation

Deloitte bistår CFO eller økonomidirektør i å møte kravene som stilles til økonomifunksjonen.

Rollen som CFO eller økonomidirektør, både i privat og offentlig sektor, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. Videre har nye regler og forskrifter, i tillegg til et sterkere fokus på mislighold og korrupsjon, ført til strengere krav til at CFO må ta et større ansvar for styring og kontroll.

Deloitte har en strukturert tilnærming til hvordan en CFO kan etablere en plan for forbedring av økonomifunksjonen og konkrete tiltak som bør gjennomføres for å møte de kravene som både bedriften internt og omverdenen stiller til økonomifunksjonen.

Vi har svært bred erfaring på alle elementer som gjerne skaper utfordringer for en økonomifunksjon, fra strategi/styring via prosesser og organisasjon, til systemunderstøttelse av regnskaps- og styringsprosesser.

Kontakt oss

Sjur Gaaseide

Sjur Gaaseide

Partner, leder Consulting

Sjur er leder for Deloittes norske konsulentvirksomhet. Han har 25 års erfaring fra prosjekter knyttet til strategi og virksomhetsstyring, omstilling og effektivisering, samt forbedring av stab-/støtt... Mer

Unni Dalseng

Unni Dalseng

Director

Unni har CFO-bakgrunn med bred erfaring fra virksomhetsstyring, økonomifunksjoner og prosessforbedringer. Unni er leder for Finance Transformation i Deloitte Norge, og hun er prosjektleder med spesiel... Mer

Maria Toresen

Maria Toresen

Senior Manager

Maria Toresen er Senior Manager i Consulting.... Mer