Tjenester

Vekst- og eierstrategi

Deloitte gjennomfører robuste strategiprosesser for å definere hvorfor selskapet skal vokse, hva vekstmålene er og hvordan vekstmålene skal realiseres.

Vi utarbeider strategier med riktig kombinasjon av organiske og strukturelle alternativer;

  • Når et selskap har ønske om vekst og behov for klargjøring av markeds- og interne forutsetninger, omforent vekstmål for ledelse og eiere og hvordan ønsket vekst best kan oppnås.
  • Behov for omforente eierføringer basert på eiernes tidshorisont, modell-/prisføringer og avkastningskrav.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Partner | Head of Valuation and Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer