Trender

Trender for fusjoner og oppkjøp i 2016

2016 Financial Services M&A Predictions

M&A-markedene er på sitt sterkeste siden 2008 og indikerer fortsatt vekst i 2016.

Hva kan vi vente i 2016?

Årets Financial Services M&A Predictions-rapport ser på drivkreftene bak progressiv aktivitet innen fusjoner og oppkjøp (M&A, mergers and acquisitions), og da spesielt disrupsjon i marked og teknologi, konsolidering og vekst, og endringer i reguleringer. Ved å se på nylig aktivitet innen M&A, anslår rapporten hvilke effekter disse trendene vil ha på M&A innen banktjenester, forsikring og investering i 2016.

 

Nøkkelanslag

  • Nye banker gjør det bedre enn etablerte aktører når det gjelder avkastning på egenkapital (13,5 prosent), men står overfor stadig større utfordringer med tanke på kapital- og finansieringskostnader når de forsøker å vokse ut av sine nisjesektorer og gå inn på større markeder. Dette gjør nykommerne til klare mål for enten egenkonsolidering eller oppkjøp av større banker
  • Bankreguleringspress som følge av Basel III og IFRS 9 vil gjøre at 2,2 billioner euro i perifere aktiva og 800 milliarder euro i misligholdte lån antakelig blir en pådriver for europeisk M&A-aktivitet når banker prøver å frigjøre og redistribuere bundet kapital
  • Kapitalforvaltningsfond vil oppdage at større ikke nødvendigvis er bedre ettersom forvaltningskapital var negativt korrelert med avkastning på egenkapital i 2014. Fremtidige vekstforventninger, fremfor bare skala, var positivt korrelert med avkastning på egenkapital. Virksomheter bør derfor fokusere på vekststrategi, inkludert utvalgte M&A-mål, og ikke søke størrelse kun for størrelsens skyld
  • Digital disrupsjon vil tvinge forsikringsselskaper til å investere betydelig i forskning og digital funksjonalitet, enten innad i virksomheten eller via oppkjøp. Hensikten er å holde følge med utvikling som Internet of Things, P2P-forsikring og delingsøkonomi i et stadig mer dynamisk marked
  • Innføringen av Solvency II fra 1. januar 2016 er ventet å drive M&A blant forsikringsselskaper, spesielt i fastlands-Europa, hvor kapitalkrav historisk sett har vært mindre belastende enn i Storbritannia

 

Les 2016 Financial Services M&A Predictions (PDF) »

 

Trenger du råd?

Kontakt en av våre eksperter innen fusjoner og oppkjøp:

Les rapporten
Var denne siden nyttig?