Talent in Banking Survey 2015

Artikkel

Får bankene riktige talenter?

Talent in Banking Survey 2015

Bankene har en utfordring med å tiltrekke riktige talenter. Deloitte har gjennomført en undersøkelse blant titusenvis av studenter for å finne ut hvilke grep banksektoren kan foreta for å bli mer attraktiv.

Les den norske rapporten

Det er en urolig tid for banksektoren. Inntrykket av bankene har ikke blitt forbedret siden finanskrisen, og regulatorisk gransking og konkurranse fra andre sektorer er på fremmarsj. Banker konkurrerer nå med innovative teknologigiganter som Google og Apple, og sektoren må derfor respondere.

Den klareste og mest passende responsen for å forbli relevant er å omfavne innovasjon og innføre grunnleggende kulturendring. En betydningsfull måte å gjøre dette på er å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde en stor samling av innovative talenter.

Deloitte har brukt data samlet av Universum i dette årets «Talent in Banking»-undersøkelse. Deloitte har analysert data fra 211.000 næringslivsstudenter i 30 land i et forsøk på å svare på følgende spørsmål:

  • Hvor populære er banker sammenlignet med andre bransjer?
  • Hva er de viktigste karrieremålene og ambisjonene til næringslivsstudenter som vurderer en karriere innen bankvesenet?
  • Hva forventer bankvurderende studenter av en karriere i sektoren, og hvordan henger det sammen med deres ambisjoner?
 

Les det norske sammendraget av rapporten »

Les rapporten

«Talent in Banking Industry 2015» kan oppsummeres i følgende punkter:

  1. Banker har mislyktes med å imøtegå nedgangen i popularitet
  2. Banker klarer ikke å riste av seg imaget «menn i dress»
  3. Banker tiltrekker konservative og ikke innovatører
  4. Er bankene klare for millennials?

Funnene i årets rapport burde være en oppvekker for banksektoren. I rapporten viser Deloitte hvilke saker som berører bankene, og hvordan de kan forbedre forholdet til talentene og sin organisasjon for å håndtere utfordringene som venter.

Det er ikke for sent for bankene å handle.

Var denne siden nyttig?