Artikkel

The Changing role of Compliance

Antall utfordringer Chief Compliance Officer står overfor øker, grunnet økende krav fra både reguleringsmyndigheter og interne interessenter. Vi ser derfor en mengde innovative forslag dukke opp i forbindelse med folk, prosesser og teknologi som kan støtte CCO-er og Compliance-funksjoner.

Rollen til Chief Compliance Officer (CCO) og compliance-funksjonen står overfor betydelige endringer. 

Kombinasjonen av den globale finanskrisen og andre pågående utfordringer har rettet søkelyset mot governance, kultur og standarder på tvers av hele finanstjenesteindustrien – og spesielt banker. De politiske, regulatoriske og tilsynsmessige responsene har vært omfattende. Få sider ved det regulatoriske landskapet og tilsynet av regulerte selskaper er uberørt.

Med dette som bakteppe, utforsker denne rapporten enkelte nøkkelområder innen endringene for vårt nettverk av klienter: 

  • Tilsynsforventninger i endring
  • CCO-rollen som en del av ledelsen av et selskap og behovet for å tilfredsstille flere krav fra ulike interessenter
  • Hvordan CCO-er kan respondere overfor endringer, og hvilke støtteverktøy og -teknikker som er tilgjengelige
Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?