Chief Data Officer – en nøkkelrolle

Artikkel

Chief Data Officer – en nøkkelrolle

Fra systemforvalter til strateg og forretningsutvikler. Dette er den nye rollen finansinstitusjoner må forholde seg til.

De siste årene har finansinstitusjoner i økende grad erkjent at datamateriale er en viktig kilde til strategisk innsikt for en rekke bankprosesser, som risikostyring, oppfølging av regulatoriske krav, salg, markedsføring og produktutvikling. For å kunne forbedre og effektivisere disse prosessene må organisasjonen proaktivt og effektivt administrere sitt datamateriale. Flere banker har derfor ansatt en Chief Data Officer (CDO).

Nødvendige kvalifikasjoner som kreves er blant annet evne til å gjennomføre beslutninger, gi strategisk veiledning og sikre tilgang til kritisk datamateriale av høy kvalitet. I tillegg vil CDO ha en strategisk rolle slik at finansielle institusjoner tilpasser seg teknologiske innovasjoner som blant annet mobilbetaling, «big data», «blockchain» og «robotics». Denne rapporten belyser hvordan CDO-rollen globalt har endret karakter fra å være tradisjonelle og erfarne dataanalytikere og forvaltere til å bli strategiske tilretteleggere for finansinstitusjonene.

The Evolving Role of the Chief Data Officer in Financial Services
Var denne siden nyttig?