«Digital disruption»: Innvirkning på finanshusene

Artikkel

«Digital disruption»: Innvirkning på finanshusene

Hvilke trekk innen «digital disruption» kan forventes å påvirke handelsfinansiering, valutahandel og utlån av finansielle instrumenter?

Utviklingen av nye produkter og tjenester går stadig fortere og de etablerte aktørene blir utfordret av nye selskaper. Dette gjelder også for bankbransjen, noe som illustreres av det store fokuset på FinTech-selskaper. Deloittes erfaring er at mange ledere innen bankbransjen enten er tilfreds med de eksisterende tjenestene de tilbyr eller blir overveldet at omfanget av endringer som kommer. Begge disse situasjonene gjør selskapene deres ytterligere utsatt for angrep fra nye aktører. Lederne i bransjen må løfte blikket fra de daglige oppgavene og fokusere på omveltningene som er underveis i bransjen, slik at de kan håndtere endringene bedre.

I rapporten «Patterns of Disruption» analyserer Deloitte omveltningene som har skjedd i andre bransjer de siste årene som følge av nye og innovative aktører. Vi kategoriserer de ulike endringene i ni grupper basert på hvordan de endrer bransjene, og deretter går vi gjennom produktene som tilbys innen bankbransjen, spesielt handelsfinansiering, utlån av finansielle instrumenter og valutahandel. Basert på gjennomgangen konkluderer vi på hvilke omveltninger som vurderes som mest sannsynlig for bransjen. Dette setter selskapene i stand til å vurdere hvilke tiltak som må gjøres for å unngå å bli utkonkurrert av nye aktører i bransjen.

Les rapporten i PDF
Var denne siden nyttig?