Fingeravtrykksscanner på mobil.

Trender

En ny betaling

Utfordringer for europeiske banker

Europeiske banker står overfor betydelig risiko i betalingsmarkedet, ettersom nye finansteknologiske aktører og reguleringsreformer byr på utfordringer. I denne rapporten undersøker vi hvilke hovedscenarioer som er sannsynlige og hvilke strategier bankene kan gjennomføre for å imøtegå endringene.

Aktører innen ny finansiell teknologi, eller «fintech», har kommet inn på betalingsmarkedet, med et mål om å tilby en bedre brukeropplevelse.

Tradisjonelle banker henger derimot etter, og står for kun 19 prosent av de over 80 milliarder kronene som ble brukt på fintech i fjor. Nå må de svare på viktige spørsmål om hvor mye de bør investere i betalingsinnovasjon, og om hvorvidt de bør inngå partnerskap med konkurrenter eller utfordrere fra utenfor banksektoren.

Gjennom intervjuer med 24 bransjeeksperter, spår vår rapport «Payments Disrupted» radikale endringer i nåværende situasjon. Betalingssystemer ser ikke ut til å bli drevet av og for banker på lang sikt.

Payments disrupted: The emerging challenge for European retail banks
Var denne siden nyttig?