Europe's fund expenses at a crossroads

Artikkel

Europas fondskostnader ved et veiskille

Fordeler ved gjensidige fordelingskostnader

Den kombinerte effekten av kostnadsgjensidighet, avgiftsåpenhet og strengere insentivsregler vil igangsette den etterlengtede justeringen av europeiske fondskostnader med sine amerikanske sidestykker.

Den internasjonale bransjen for investeringsfond er større enn noensinne. Den europeiske sektoren har doblet størrelsen på ti år, med totale driftseiendeler på over 90 billioner kroner i 2015. Til tross for den største finanskrisen siden Den andre verdenskrig, en stor politisk krise og et større antall reguleringsinitiativer, understreker den sterke og vedvarende veksten hvor appellerende investeringsfond er og hvor suksessfullt UCITS-merkevaren har vært.

Selv om bransjen har oppnådd imponerende prestasjoner, må den fremdeles overvinne mange utfordringer for å sikre og styrke veksten. Denne rapporten tar utgangspunkt i at følgende trender vil ha direkte innvirkning på den fremtidige suksessen til investeringsfondmodellen:

  • Den sterke utvidelsen av ikke-europeiske hjemland for fond, ettersom deres andel av internasjonal BNP og økonomisk velstand har økt betydelig de siste ti årene
  • Utviklingen av pass og handelsavtaler innen disse fremvoksende regionene byr på både en utfordring og en mulighet for den europeiske fondsindustrien
  • De økonomiske kravene til en aldrende befolkning og behovet for å tilby kostnadseffektive pensjonsløsninger via godt styrte, mangfoldige og risikohåndterte kollektivinvesteringsplaner
  • Offentlig etterspørsel etter økt investorbeskyttelse og systemstabilitet i finanssystemet, sammen med en potensielt voksende rolle for finansløsninger og mellommenn utenfor banksektoren

På bakgrunn av disse mulighetene, argumenterer rapporten for at den europeiske fondsbransjen burde både kontrollere produktutgifter og begrense distribusjonskostnader. Mens førstnevnte vil bidra til å tilgjengeliggjøre investeringspotensialet i europeisk sparing (41 prosent av all europeisk husholdningsformue befinner seg fremdeles i bankkontoer), vil sistnevnte forbedre konkurransedyktigheten til investeringsfond mot andre finansielle instrumenter.

Markedsaktører er på konstant jakt etter å forbedre prosesseffektivitet, og bør derfor vurdere muligheten for å gjensidiggjøre elementer i distribusjonskjeden. Dermed kan de redusere kostnader overfor andre, mer modne og effektive grupper av aktiva.

I den generelle konteskten av styrket investorbeskyttelse, vil gjennomgangen av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) sørge for en betydelig reduksjon i europeiske utgiftstall, både nasjonalt og internasjonalt. Den kombinerte effekten av kostnadsgjensidighet, avgiftsåpenhet og strengere insentivsregler vil igangsette den etterlengtede justeringen av europeiske fondskostnader med sine amerikanske sidestykker.

Last ned PDF
Var denne siden nyttig?