funding our future

Artikkel

Finansiering av fremtiden

Hvordan takler man langsiktig sparing?

Explore content

«Funding the Future» diskuterer hvordan en demografi i endring påvirker markedet for kapitaliforvaltning. Rapporten tar utgangspunkt i Storbritannia og observerer hvordan en aldrende befolkning, med høyere forventet levetid, forårsaker betydelige mengder nye aktiva å håndtere – samtidig som problemet med sprikende langtidssparing blir stadig større. Vi diskuterer utfordringen, hindringer man må forsere og implikasjonene for kapitalforvaltningsbransjen.

Funding our future

Video: Simplification and aggregation of pensions

Var denne siden nyttig?