Talent in Insurance Survey 2015

Artikkel

Forsikringsbransjen må bli mer attraktiv

Talent in Insurance Survey 2015

Hvordan kan forsikringsselskaper tiltrekke gode studenter? Denne rapporten tar for seg vanlige myter studenter har om forsikring og understreker styrker som bransjen bør benytte for å tiltrekke talenter i fremtiden.

Les den norske rapporten

Den norske økonomien opplever en av sine sterkeste perioder med vekst innen forsikring. Norges befolkning vokser raskt og økonomer anslår at markedet for livsforsikringer og pensjoner alene vil vokse med 20 prosent årlig i tiden fremover. Konkurransen i markedet er ventet å føre til et prisfall på 30–40 prosent innen fem år, og derfor er bransjen på jakt etter studenter med egenskaper som å være innovativ, ha et ønske om egenutvikling og vise selvstendighet.

Det er med denne positive bakgrunnen at norske næringslivsstudenter rangerer forsikring relativt sterkt blant ønskede karrierevalg. Denne trenden er også økende, noe som avviker fra internasjonale tall.

 

Les rapporten »

 

Les rapporten

Les den internasjonale rapporten

Studenter og rekruttering har stor betydning for forsikringsselskaper, men undersøkelsen «Talent in Insurance Survey 2015» viser at arbeid innen forsikring fremdeles er et lite populært karrierevalg verden rundt. Deloittes forskning avdekker tre myter om en karriere innen forsikring:

  1. At forsikringsbransjen er en dårlig karriereplattform
  2. At forsikringsbransjen kun fokuserer innenriks
  3. At forsikringsbransjen mangler motivasjon

Disse mytene ser ut til å skremme vekk mange kandidater, men de gode nyhetene er at det finnes tiltak for rask forbedring. Les rapporten for å være i bedre stand til å forstå mytene og hvordan du kan håndtere dem for å tiltrekke de beste talentene.

 

Les den internasjonale rapporten »

Les den internasjonale rapporten
Var denne siden nyttig?