Artikkel

Forventningene øker blant digitale bankforbrukere

Funn fra den globale brukerundersøkelsen om digitale banktjenester

Forbrukere verden over forventer at bankene skal handle og samhandle mer som de store teknologiselskapene. Deloitte sin siste globale brukerundersøkelse om digitale banktjenester viser hvor hullene er, og hva bankene kan gjøre for å møte de økte forventningene.


Globale banker blir i større grad klar over hvordan digital teknologi kan være til nytte for kundevekst og kundetilfredshet, og øker investeringene betydelig i å forbedre digitale bankfunksjoner. Nett og mobil har blitt like viktige kanaler for banker som bankfilialer og minibanker.

The Deloitte Center for Financial Services gjennomførte en brukerundersøkelse blant 17.100 bankforbrukere i 17 land for å måle dagens tilstand av bankenes digitale engasjement.

Norge er et av 17 landene som har deltatt i undersøkelsen, og norske bankkunder er ganske godt fornøyd sammenlignet med de øvrige 16 landene.

71 prosent av de spurt norske bankkundene, sier at de er ekstremt eller veldig fornøyd med banken sin. 57 prosent sier at det er veldig sannsynlig at de vil anbefale sin bank til bekjente. Ingen europeiske land scorer bedre, men respondenter India, USA, Indonesia og Mexico oppgir å være mer fornøyd med sin bank.

Global bankundersøkelse

Les rapporten her

Tradisjonalister, online embracers eller digitale eventyrere

Resultatene av undersøkelsen viser at forbrukere over hele verden forventer at deres banker skal opptre og samhandle mer som toppteknologiselskaper. Over hele verden falt forbrukerne i én av tre forskjellige segmenter: tradisjonalister, «online embracers» eller digitale eventyrere, og resultatene viste tydelige forskjeller i digitale holdninger og atferd blant disse forbrukerne.

Denne Deloitte Insights-rapporten undersøker bankens digitale modenhet, viser hvor hullene er, og foreslår hva banker kan gjøre for å møte de økte forventningene til dagens digitale forbrukere.

Var denne siden nyttig?