future of the financial services industry

Trender

Fremtiden til Financial Services

Hvordan banebrytende innovasjon endrer strukturen på, innholdet i og konsumet av finanstjenester

Teknologiske innovatører innen finans får banker og forsikringsselskaper til å revurdere sine eksisterende forretningsmodeller for å holde følge med utviklingen.

Nøkkelinnsikt fra Deloitte og World Economic Forum.

For the last year and a half Deloitte worked with the World Economic Forum to conduct a large study (below) about the future of financial services. The purpose was to understand how disruptive innovations were reshaping the business of financial services as it exists today.

This report  looks at how clusters of innovation are affecting business in five areas of financial services: primary accounts, payments, capital markets, investment management and insurance.

Then, taking what we know now and assuming certain conditions, we examine different ways those innovations could play out.  What we discovered was that innovation is occurring in clusters. These clusters at first seemed pretty isolated, but then we noticed some commonalities. For one thing, the most visible innovations are platform based, data intensive and capital light. They also cross competitive lines.

Any one of the innovation clusters has major implications, not just for incumbents and their customers, but for the overall financial services ecosystem as well.

Through this work we have learned that disruption isn’t a single event. Innovation is deliberate and predictable. And when you view disruptive innovation this way—as a collection of seemingly disparate events that someday come together to create a before and an after—it opens lines of sight into a number of alternative futures. 

View or download the report from the World Economic Forum

Oppsummering

Teknologi i rask utvikling, nye forventninger fra kunder og et regulatorisk landskap i endring er i ferd med å åpne dører for banebrytende innovasjon innen finanstjenester (financial services). Med kryptovaluta, big data og P2P-långivning har innovasjoner innen finansiell teknologi fanget oppmerksomheten og fantasien til kunder, investorer og etablerte aktører.

Det er imidlertid uklart hva slags effekter innovasjonene vil ha på finanstjenestebransjen. Denne rapporten tar for seg resultatene av en serie med diskusjoner fra interessenter, som utforsker hvilket potensial innovasjonene har for å transformere det finansielle økosystemet. I tillegg ser rapporten på risiko og muligheter som kan oppstå i kjølvannet av endringene på måten finanstjenester struktureres, leveres og forbrukes i fremtiden.

Se eller last ned PDF
Var denne siden nyttig?