Artikkel

Hvordan gjenopprette tillit til finansnæringen i en digital tidsalder

Deloitte og Salesforce-rapport

Australske finansinstitusjoner står overfor en tillitskrise. Finanskommisjonen har eksponert stor svikt i finansbransjen, økte kundeforventninger, teknologiske fremskritt og ny konkurranse. Derfor må finansnæringen tilpasse seg og levere i tråd med forventningene.

De siste årene har finansnæringen i Australia opplevd en rekke store sjokk, blant annet økte kundeforventninger, teknologiske fremskritt, ny konkurranse, regulatoriske utfordringer og nå sist Finanskommisjonen. Nå som den største omveltningen av alle, nemlig “open banking”, er rett rundt hjørnet, er det på tide at tilbydere av finanstjenester tenker nytt rundt sine strategiske prioriteringer. De må forberede seg, raskt.

For å forstå utfordringene finansnæringen står overfor, har Deloitte fått i oppdrag å undersøke hovedtrendene som virker inn på bransjen. For å få en bedre forståelse av dagens kundetrender, ble det nylig gjennomført en undersøkelse av 1005 australske forbrukere.

I denne rapporten fra Deloitte Digital, som ble bestilt av Salesforce, ble over tusen forbrukere i Australia og New Zealand undersøkt for å vurdere hvordan kunde- og markedstrender virker inn på den australske finansnæringen. Rapporten kom frem til følgende:
 

  • Bare én av tre kunder mener at finansnæringen er til å stole på
  •  Personvern og datavern er en stadig større bekymring, og 29 % av kundene er mindre villige til å dele personopplysninger og data enn de var for seks måneder siden
  • Over halvparten av kundene mener den digitale opplevelsen hos finansinstitusjonene fremdeles trenger forbedring
  • Kundene mener at tilbyderne ikke leverer skreddersydde produkter og tjenester, proaktiv rådgivning og informasjon og sier at de er åpne for andre aktører 
  • Finansinstitusjonene henger etter i forhold til kundenes forventninger og må bevise at de setter kundenes interesser i fremste rekke.

Finansnæringen må tilpasse seg

Hvordan gjenopprette tillit i en digital tidsalder?

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?