Global IFRS Banking Survey

Artikkel

Global IFRS Banking Survey

Sjette utgave

Den sjette utgaven av Global IFRS Banking Survey viser hvordan banker møter tekniske krav for nedskrivninger og modelleringsutfordringer knyttet til IFRS 9. Rapporten gir i tillegg klienter, myndigheter og det øvrige markedet innsikt i hvordan bransjen tenker.

Hurtigmeny

Global IFRS Banking Survey presenterer innspill fra 91 banker, inkludert 16 globalt systemviktige finansinstitusjoner. Nøkkelfunn inkluderer:

  • Totale estimerte implementeringskostnader fortsetter å øke. Av de totale budsjettene er kun en tredjedel benyttet så langt, med kun to år igjen til standarden trer i kraft.
  • Nesten halvparten av bankene mener at de ikke har tilstrekkelig med tekniske ressurser til å gjennomføre IFRS 9-prosjektet og nesten én fjerdedel av disse tror ikke det vil være tilstrekkelig tekniske ressurser å hente i markedet.
  • 60 prosent av bankene enten vil ikke eller kan ikke tallfeste overgangseffektene av IFRS 9. Av bankene som svarte, mener et flertall at samlede nedskrivninger vil øke opptil 25 prosent på tvers av alle aktivaklasser.
  • 70 prosent av respondentene forventer en reduksjon på inntil 50 bps i ren kjernekapital som følge av overgang til IFRS 9. Det store flertallet vet foreløpig ikke hvordan myndighetene vil inkludere IFRS 9-tall i regulatoriske kapitalkrav.
  • De fleste prissettere forventer at en overgang til en forventet tapsmodell vil ha en effekt på prising av produkter, mens de fleste pristakere fremdeles forventer at dette vil få liten betydning.
  • På generell basis er rundt halvparten av deltakerne usikre på svarene til mange nøkkelspørsmål om modelleringsdesign, noe som kan forsinke IFRS 9-programmene til bankene.
  • Datakvalitet og tilgjengeligheten til livstids-PD-er er den største databekymringen til flertallet av bankene.
  • Til tross for IAS 8-krav og EDTF-anbefalinger (Enhanced Disclosure Task Force), har over 40 prosent av bankene ingen planer om å gi kvantitativ informasjon før 2018.
Var denne siden nyttig?