Kapitalforvaltning i forsikring

Artikkel

Kapitalforvaltning i forsikring

EMEA Capital Management in Insurance Survey 2015

Overgangen til Solvency II den 1. januar 2016 er den mest betydningsfulle regulatoriske endringen den europeiske forsikringsbransjen har opplevd på flere tiår. I andre halvdel av 2015 gjennomførte derfor Deloitte en undersøkelse av 50 forsikringsselskaper i ti europeiske land.

Denne rapporten fokuserer på utfordringer innen kapitalforvaltning for forsikringsbransjen. Den er basert på en undersøkelse som dekker 50 selskaper i ti europeiske land, og legger vekt på styring av kapitalforvaltning, endringer i markedet, måling og modellering og prosessen bak strategiske avgjørelser.

 

Nøkkelfunn

  • Færre enn halvparten av EU-baserte forsikringsselskaper har en koordinert tilnærming til kapitalforvaltning. Selv om et selskap har en slik avdeling, avhenger mange av separate funksjoner som risk, aktuar og investering.
  • Solvency II krever teknisk kompetanse. Mangel på et helhetlig blikk utgjør en risiko for forsikringsselskapene.
  • Sterk og hensiktsmessig styring er påkrevd for å støtte en helhetlig strategi overfor kapitalforvaltning.
  • Kapitalforvaltning vil bli ansett som viktig innen de neste fem årene for 90 prosent av forsikringsselskapene, med ekstra vekt på hvordan kapital blir hentet, benyttet og maksimert.
  • Rapporten er av spesiell interesse for CEO-er, CFO-er, CRO-er, sjefsaktuarer og kapitalforvaltningsledere.
Se eller last ned rapporten i PDF
Var denne siden nyttig?