Legal Entity Identifier

Artikkel

Legal Entity Identifier

Identifikasjonskode for selskaper som handler med aksjer og andre finansielle instrumenter

Gjennom innføring av EMIR samt MiFID II / MiFIR blir det stilt krav om at alle selskaper som foretar handler i visse finansielle instrumenter må ha egen LEI-kode. Plikten til transaksjonsrapportering til Finanstilsynet utvides.

Alle selskaper som handler i finansielle instrumenter må nå ha egen LEI-kode (Legal Entity Identifier). Dersom du ikke har LEI-kode kan du oppleve at du ikke får gjennomført handler. De handlene som utløser plikt til å opprette LEI-kode omfatter i hovedsak aksjer og obligasjoner som er notert på børs (for eksempel Oslo Børs/Oslo Axcess), renteswap, opsjoner og andre derivater.

Bakgrunnen for kravet om LEI-kode er at plikten til transaksjonsrapportering av finansielle instrumenter vil utvides som følge av implementering av EMIR samt MiFID II / MiFIR. Transaksjonsrapportering skal foretas til Finanstilsynet.   

En LEI-kode er en unik kode for en juridisk enhet som innebærer at visse finansielle transaksjoner skal kunne identifiseres. Gjennom EMIR må alle handler av derivatkontrakter, både OTC og på regulerte markeder rapporteres til transaksjonsregistre. Dette gjelder ved inngåelse av kontrakten, ved eventuelle endringer, samt ved avslutning av kontraktene. Selv om begge parter har plikt til å rapportere, kan den ene parten rapportere på vegne av begge kontraktsparter.

Som konsekvens av innføringen av EMIR må selskaper som handler derivatkontrakter ha LEI-kode fra 1. november 2017. Alle andre selskaper som handler i finansielle instrumenter må ha LEI-kode innen 3. januar 2018. LEI-kodene vil for disse instrumentene benyttes for rapportering til Finanstilsynet. Handel av valuta i spot-markedet og valutasikring er fritatt regelverket. Det samme gjelder for handler med fondsandeler.

Alle selskaper som handler finansielle instrumenter må derfor opprette LEI-kode innen de fastsatte fristene. Uten LEI-koder vil det ikke være mulig å gjennomføre transaksjoner av derivater og andre finansielle instrumenter etter gitte datoer.

Selskap kan få tildelt LEI fra en Local Operating Unit, LOU, og denne må fornyes årlig. Kostnadene for å opprette en LEI-kode er ca. EUR 200. I tillegg kommer et årlig gebyr på ca. EUR 100. Oversikt over utstedere av LEI-koder finnes på gleif.org.

Hvis du er usikker på om ditt selskap har opprettet LEI, kan du søke opp selskapet på gleif.org.

Var denne siden nyttig?