Artikkel

Mobilbankbarometeret

Funksjon og innovasjon i mobilbanker

Banker gjennomgår en digital revolusjon som stiller store krav til innovasjon og tilgjengelighet i kundeløsninger og effektivitet i operasjonelle modeller. Denne utviklingen har blant annet ført til utvikling og utbredelse av mobilbank; nettbanker som er tilpasset mobiltelefon og nettbrett. I begynnelsen var mobilbankene et supplement til den fullverdige PC-baserte nettbanken, men undersøkelser viser at nettbankene for mobile enheter i stadig større grad overtar bruken av den tradisjonelle nettbanken.

Denne utviklingen er drevet av spesielt tre faktorer:

  • Tilgjengelig teknologi som smart-telefoner og nettbrett, tilgang til raskere mobilnett og utbredt tilbud av trådløst internett som gjør det mulig å koble til internett når og hvor kundene har behov og ønske om det
  • Bankenes forretningsmodeller og konkurransesituasjon krever kostnadsbesparende og selvbetjente produkter og distribusjonskanaler
  • Kundenes krav til innovasjon som gir forenklede løsninger som er tilgjengelige der de er – både fysisk og virtuelt

Siden mobilbanken i stadig økende grad vil spille en så sentral rolle i bankenes konkurranseevne, har Deloitte og Halogen i samarbeid med Penger.no analysert brukeropplevelse og funksjonalitet av nettbanker for mobiltelefoner og nettbrett som tilbys av et utvalg norske banker. Hovedfunnene i denne analysen presenteres i denne rapporten og er med på å danne grunnlaget for våre konklusjoner og perspektiver mot slutten av denne rapporten.

Last ned rapport
Var denne siden nyttig?