Artikkel

Hvordan kunstig intelligens endrer det finansielle økosystemet

The new physics of financial services

Kunstig intelligens (AI) fører til betydelige endringer i de tradisjonelle driftsmodellene til finansinstitusjoner – strategiske prioriteringer endres, og det finansielle økosystemets dynamikk snus på hodet. Hvordan kan finansinstitusjoner omfavne kunstig intelligens og forberede seg på fremtiden?

World Economic Forum (WEF) og Deloitte Global’s siste rapport studerer de strategiske, operasjonelle, regulatoriske og samfunnsmessige implikasjonene av kunstig intelligens for finansnæringen for å belyse tidligere sensasjoner og hjelpe bransjen med å se fremover.

Rapporten viser at kunstig intelligens endrer de finansielle tjenestenes fysikk, ved å svekke båndene som har holdt sammen komponentene i de etablerte finansinstitusjonene, og å åpne dørene til helt nye driftsmodeller. 

 

Rapporten fremhever ni viktige funn som beskriver effekten av dette:
  • Fra kostsenter til profittsenter: Institusjoner vil slå AI-baserte back-office-operasjoner til eksterne tjenester. Det vil føre til at hastigheten som disse evnene forbedrer seg i vil aksellerere. Det vil også føre til at det allerede økende behovet blant forbrukerne av disse tjenestene vil aksellerere for ikke å sakke akterut.
  • En ny slagmark for kundelojalitet: Mens tidligere metoder for differensiering eroderer, gir AI mulighet for institusjoner å unnslippe en "race to the bottom" priskonkurranse ved å innføre nye måter å skille seg ut for kunder på.
  • Selvdrivende økonomi: Fremtidige kundeopplevelser vil være sentrert rundt AI, som automatiserer mye av kundenes økonomiske liv og forbedrer økonomiske resultater.
  • Kollektive løsninger for felles problemer: Samarbeidsløsninger bygget på delte datasett vil øke nøyaktigheten, aktualiteten og ytelsen til ikke-konkurransedyktige funksjoner, skape gjensidig effektivitet i driften og forbedre sikkerheten til det finansielle systemet.
  • Deling av markedsstruktur: AI vil redusere søk- og sammenligningskostnader for kunder, som vil føre til at faste strukturer blir presset til markedsekstremer, samt forsterke avkastningen for store aktører og skape nye muligheter for nisjeinnovatører
  • Risikable dataallianser: I et økosystem hvor alle institusjoner kjemper for mangfold av data, vil det å styre partnerskap med konkurrenter og potensielle konkurrenter være viktig, men også fult av strategiske og operasjonelle risikoer
  • Datatilsynenes makt: Forskrifter som regulerer personvern og dataoverføring vil forme den finansielle og ikke-finansielle institusjonens evne til å benytte seg av kunstig intelligens, og dermed bli minst like viktig som de tradisjonelle reglene for konkurransedyktig posisjonering av virksomheter.
  • Finne en balansert tilnærming til talent: Talent- og kompetanseutvikling vil være den mest utfordrende fartsdumpen for institusjoners implementering av kunstig intelligens, og det kan sette konkurransedyktigheten til både selskaper og land i fare om de ikke klarer å holde følge med teknologien.
  • Nye etiske dilemmaer: AI vil kreve en samarbeidende gjennomgang av prinsipper og tilsynsteknikker for å håndtere de etiske gråsonene og forskriftsmessige usikkerhetene som reduserer institusjonenes vilje til å vedta mer transformative AI-evner.

 

Rapporten beskriver viktige strategier som er underbygget med eksempler fra virkeligheten, samt identifiserer utfordringer og usikkerheter som må tas opp.

Les rapporten for å lære hvordan AI kan endre virksomheten din.

How artificial intelligence is transforming the financial ecosystem

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?