Blad på stubbe.

Artikkel

Ny strategi i en verden av nye bankreguleringer

I kjølvannet av den globale finanskrisen har det blitt klart at reguleringer og tilsyn påvirker bankenes strategier og forretningsmodeller på en hittil omfattende og, for noen, ubegripelig måte.

Denne rapporten fra Deloittes EMEA Centre for Regulatory Strategy og Banking Union Centre i Frankfurt tar for seg utfordringene mange banksjefer står overfor med tanke på å skape en bærekraftig forretningsstrategi i en verden der stadig økende regulatorisk og tilsynsmessig press utfordrer grunnvollene til eksisterende forretningsmodeller på en uforutsett måte.

Reguleringsmyndigheter kommer med stadig strengere krav til kapital og likviditet, og regulering er derfor avgjort en strategisk vurdering for nåtidens finansinstitusjoner. Stategiene og forretningsmodellene til individuelle banker er i tillegg plassert godt innenfor søkelyset til tilsynsmyndigheter, som er drevet av den nye strategien med fremoverskuende og dømmekraftsbasert tilsyn – av mange ansett som «motgiften» til det skjemabaserte tilsynet i fortiden.

Denne rapporten forsøker å vise hvordan man håndterer denne typen utfordringer, og svarer på enkelte av spørsmålene som dukker opp. Kan bankene gjøre det bedre? Kan det å innta et tilsynsperspektiv være en kilde til ekstra styrke? Finnes det muligheter for å benytte regulatoriske og tilsynsmessige tiltak for å fremme kostnadsbesparelser, skape kommersielle muligheter eller få fortgang i bruken av nye forretningsmodeller – spesielt innen IT-infrastruktur, datahåndtering og analyse?

Var denne siden nyttig?