Artikkel

Omveltning i banksektoren

Fem utfordringer mot den tradisjonelle europeiske bankmodellen – og en plan for framtiden

Utfordringene forbundet med finanskrise og omregulering har tatt forretningsbankenes oppmerksomhet bort fra utfordringen om den "bankfrie forbrukeren." Men, som vi drøfter i rapporten vår, er bankenes viktigste konkurransefortrinn i ferd med å forvitre – og banksektoren står nå overfor noen krevende valg dersom de vil opprettholde konkurranseevnen i den digitale tidsalder.

Europeiske forretningsbanker lener seg kanskje litt tilbake etter å ha stått i mot de første internettbaserte utfordrerne i markedet. Men de nye konkurrentene bankene står overfor er merkbart sterkere enn de var i første runde, i tillegg til at forventningene blant kundene også har endret seg.

Dagens kunder er vant til direkte og umiddelbar kontakt med butikker og forhandlere, og forventer at de forutser hvilke behov de har når det gjelder en rekke produkter og tjenester. De forventer også den samme framoverlente holdningen fra banken sin.

Men nå er de viktigste konkurransefortrinnene bankene har brukt i konkurransen med nye aktører blitt dramatisk svekket:

  • Oligopolistisk tilgang til billig finansiering via brukskontoer er truet.
  • Nye teknologidrevne konkurranseformer og myndighetskontroll begrenser bankenes tilgang til kunder, og muligheten til å kryss-subsidiere gjennom kryss-salg med høye marginer og priser som har tidligere vært tilgjengelige for kunder (back-book pricing).

Utfordringen for europeiske banker er ikke at det vil komme en enkelt aktør eller modell som vil dominere markedet. Risikoen ligger heller i at en rekke ulike angripere på tvers av bankenes økosystem vil føre til en jevn forvitring av de viktigste konkurransefordelene, noe som vil føre til en mye mindre banksektor.

Det vil derfor være helt avgjørende at bankene forstår og forutser disse utfordringene for å sikre lønnsomhet på lang sikt. Så hvilke utfordringer er det snakk om, og hva kan gjøres for å avverge dem?

  • Utvidelse av verdipapirmarkedet
  • Nye markedsaktører, nye regler
  • Uavhengige aggregatorer
  • Nye måter å presentere serviceelementer på gjennom teknologi - fintech-revolusjonen
  • Store teknologiselskaper kan komme på banen
En plan for framtiden

Så hva kan bankene gjøre? For å unngå å bli tatt på senga etter hvert som markedet går over til andre forretningsmodeller som er bedre egnet under dagens forhold, tror Deloitte at bankene må starte på en radikal endringsprosess nå.

Bankene må:
  • Fokusere på å bygge opp konkret spesialkompetanse i de markedene de kan holde på et konkurransefortrinn over tid.
  • Unngå å pådra seg for store faste kostnader på toppen av kredittsyklusen for produkter som boliglån og næringseiendom, hvor lønnsomheten vil gå opp og ned.
  • Bruke analyser for å utnytte sin skattekiste av kundedata og tilby den samme imøtekommende kundeopplevelsen som andre bransjer byr på.
Var denne siden nyttig?