Performance Magazine - Issue 19

Artikkel

Performance Magazine

Utgave 19 - Januar 2016

Et innblikk skrevet for de som jobber med investeringer.

Finansbransjen i Europa står overfor flere utfordringer. På den ene siden opplever markedet økt likviditet på grunn av Den europeiske sentralbank. Samtidig er rentene på et historisk bunnivå, kombinert med et press på kapitalforvalternes marginer. I tillegg øker regulatoriske krav til bransjen.

På den andre siden står kapitalforvaltningen overfor digitalisering, med konsekvenser som informasjonsoverflod og sterk økning i antallet markedsaktører. Selve teknologien, aktørene og rammeverket for finansbransjen setter videre spørsmålstegn ved eksisterende organisasjonsstrukturer.

De mange komplekse utfordringene for finansbransjen generelt og kapitalforvaltningen spesielt krever at det europeiske markedet tar grep.

Les magasinet

Innhold

 • In focus
  Intervju — Egenskaper og effektene av ELTIF-rammeverket
 • Hot topic
  Intervju — Investering i markedet for «realkapital» — Perspektiver
 • The Art & Science of Smart Beta
 • Why the Eurocrisis is here to stay and what it means for investors
 • Back (office) to the future
  Fire digitale trender som endrer hverdagen
 • Regulating the asset management industry proportionally will help create growth and jobs
 • German custodians on the New Silk Road
  Å guide investorer i markeder med stadig raskere vekst
 • European depositary regulation
 • Impacts of Solvency II on the investment policy of insurers
 • A common language is not enough
 • A View on the Future Landscape of European Regulatory Reporting
 • Fund distribution under MiFID II
  Strategiske vurderinger for kapitalforvaltere med fond i EU
Var denne siden nyttig?