Regulatoriske utsikter i finanssektoren for 2019

Artikkel

Regulatoriske utsikter i finanssektoren for 2019

Å lede an i en tid preget av endring

Deloitte Center for Regulatory Strategy har gitt ut en serie utsikter når det gjelder myndighetskrav i finanssektoren for 2019, slik at bedrifter verden over som tilbyr finanstjenester lettere kan manøvrere seg gjennom året som kommer.

Det har gått nesten ti år siden finanskrisen, og dens lange skygge har begynt å svinne hen. Med unntak av de siste trinnene i Basel III er det aller meste av forsiktighetsregler etter krisen nå vedtatt, og spesielt bankene har nå mye bedre balansestruktur og likviditet enn før krisen.

Midt oppi ulike fremgangsmåter og tidsskjemaer for nasjonal gjennomføring av vedtatte forsiktighetsreformer fokuseres det nå mer på kultur og selskapsledelse, utfordringer med ny teknologi samt nye økonomiske, markedsmessige og driftsmessige risikofaktorer. Bedriftene må være forberedt på å omstille seg i takt med nytt og endret fokus og nye krav som stilles til dem.

Deloitte Center for Regulatory Strategys fremtidsutsikter er utarbeidet for å tegne et tydelig bilde av det regulatoriske landskapet og hvilke tiltak bedriftene bør treffe som svar på endringer i myndighetskrav. Følgende utsikter er utarbeidet:

  • Regulatoriske utsikter for finanssektoren i Stillehavsasia
  • Regulatoriske utsikter for finanssektoren i Canada
  • Regulatoriske utsikter for finanssektoren i Europa, Midtøsten og Afrika
  • Regulatoriske utsikter for finanssektoren i Latin-Amerika og Karibia
  • Regulatoriske utsikter for finanssektoren i USA
     

Last ned og les mer om fremtidsutsikter her.

 

Regulatoriske utsikter 2019

For finanssektoren i Stillehavsasia, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, Latin-Amerika og Karibia og USA.

 
 

Last ned artiklene.
Var denne siden nyttig?