Slik gjør du ditt betalingskort attraktivt

Artikkel

Slik gjør du ditt betalingskort attraktivt

Hvordan kan kortutstedere gjøre sitt kort til det foretrukne i lommeboken?

Forbrukere søker stadig enklere, sikrere og mer fordelaktige betalingsløsninger. Hvordan kan kortutstedere gjøre sin løsning til det naturlige førstevalget når det kommer til betaling? Deloitte Insights har gjennomført en undersøkelse der de har kartlagt betalingsvanene til 3000 kortbrukere. Studien observerer ulike betalingsvaner og kartlegger hvilke vurderinger kortbrukeren vektlegger i forbindelse med valg av betalingsløsninger. Undersøkelsen gir overraskende resultater og bidrar til at Deloitte kan svare på tre fundamentale spørsmål:

  1. Hvor er det mest sannsynlig at forbrukere vil bruke betalingsløsninger og hvordan kan kortutstederne bli en del av dette markedet?
  2. Hvilke betalingsløsninger er foretrukket og hva skal til for å endre dette valget?
  3. Hvilke forbrukere benytter registrerte betalingskort og hvorfor?

Til slutt introduserer artikkelen ulike løsninger for å møte etterspørselen etter betalingsløsninger, samtidig som den gir noen konkrete eksempeler på hvordan kortutstederne kan tilpasse seg for å bli det foretrukne betalingskortet i lommeboken ved neste betaling.

“Default” payment methods

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?