Slik kan finanstjenester bruke Tingenes Internett

Analyse

Slik kan finanstjenester bruke Tingenes Internett

Kan finanstjenester, som for det meste arbeider med immaterielle verdier, dra fordeler av Tingenes Internett? Denne Deloitte-rapporten sier ja, og ikke bare med tanke på mer og bedre informasjon om klientenes fysiske aktiva.

Finanstjenester arbeider med immaterielle verdier, fra motpartsrisiko og betaling av regninger på nett til tidligere fysiske ting som aksjebrev og penger. All diskusjonen om Tingenes Internett (Internet of Things (IoT) på engelsk) – teknologi og applikasjoner som knytter diverse fysiske enheter til Internett for å dele informasjon enklere – ser tilsynelatende ikke ut til å være direkte relevant for hvordan finanstjenester gjør forretninger.

Ifølge Deloitte Center for Financial Services research finnes det imidlertid kortsiktige og langsiktige muligheter for finanstjenestebransjen til å dra nytte av IoT. I rapporten «The Derivative Effect» kan du lese hvor IoT fungerer godt, hvilke flaskehalser man kan støte på når man utnytter informasjonen og potensielle bruksområder til fremtidig anvendelse.

Les rapporten hos Deloitte University Press »

Var denne siden nyttig?