Finansiell rapportering helpdesk

Regnskapsmessige vurderinger og opplysningskrav

Hvilke vurderinger må ledelsen gjøre? Vil regnskapstallene kunne påvirkes og hvilken informasjon må eller bør gis som del av årsregnskapet og årsberetningen for 2019? Uansett virksomhetens størrelse eller bransje må ledelsen vurdere mulige konsekvenser av COVID-19.