Artikkel

Koordinering og oversikt mens scenariene utspiller seg

COVID-19 respons: PMO-tjenester for ledere

Flere virksomheter arbeider nå med ulike scenarioer som støtte til å navigere gjennom problemene som oppstår, og forholde seg til en situasjon under rask og kontinuerlig endring. Ledere trenger tilgang til riktig sammensetning av mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy for hånden, alt understøttet av tydelig og ansvarlig styring.

COVID-19 har en dramatisk innvirkning på samfunn over hele verden og fortsetter å utfordre hvordan både Deloitte og våre kunder fortsetter å gjøre forretninger. Den raske globale spredningen har raskt overskygget andre nylige epidemier i både størrelse og omfang. I tillegg til den dødelige menneskelige prisen og forstyrrelsen av millioner av menneskers liv, er den økonomiske skaden allerede betydelig og vidtrekkende. I møte med visse utfordringer og et fortsatt usikkert sett med risiko, er bedriftsledere med rette bekymret for hvordan deres selskaper vil bli påvirket og hva de må gjøre videre.

Flere bedrifter arbeider nå med ulike scenarioer som støtte til å navigere gjennom problemene som oppstår, løse problemer som man ser kommer, og til å gi svar på komplekse spørsmål som kan gi en pekepinn på hvordan man skal forholde seg til en situasjon under rask og kontinuerlig endring.

Mye av utfordringen for ledere er å ha tilgang til riktig blanding av mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy for hånden, alt understøttet av tydelig og ansvarlig styring.


Medarbeideres helse og sikkerhet

Etter hvert som pandemien utvikler seg, er firmaets hovedprioritet å sikre ansattes helse og sikkerhet samtidig som pålitelig drift opprettholdes. Stadig flere vurderer mulighetene for daglig drift utelukkende gjennom digitale kanaler. Samtidig er modenheten på å kjøre virtuelle møter og workshops lav og man er usikker på hvilke virtuelle verktøy som man skal benytte seg av.
 

Tilgang til nødvendige ressurser

En økning i midlertidige nedleggelser og/eller medarbeideres helt eller delvise fravær fungerer som et hinder for bedrifter for å sikre pålitelig drift. Flere må raskt kartlegge, få oversikt over og prioritere kritisk aktivitet, sikre riktig ressursbruk og koordinere aktiviteter.
 

Sikker produksjon og leveranser

Utfordringene og usikkerheten som følge av denne krisen gjør det vanskelig for bedrifter å opprettholde produksjon og leveranser av sine tjenester og produkter. Det er kritisk å få oversikt og ta kontroll over viktige driftsmessige aktiviteter, transaksjoner, finansielle forpliktelser og viktige forsyningspunkter.
 

Tilstrekkelig forsyning

Stadig flere bedrifter rapporterer brudd i forsyningskjedene som skader driften og leveransene. Både på kort, mellomlang og lang sikt blir det viktig å få en oversikt og ta kontroll over viktige risikoer knyttet til forsyningskjedene og jobbe med ulike scenarier.
 

Kommunikasjon

I krisetide er presis og tidsnok kommunikasjon viktig, både internt for ansatte og eksternt til myndigheter og kapitalmarkeder. Intern og ekstern kommunikasjonsplanlegging og god oversikt og regelmessig dialog med interessenter kan være avgjørende for fortsatt drift.
 

Likviditet og kaptialtilgang

Etter hvert som aktivitetsnivået kollapser befinner flere og flere selskaper seg i likviditetsproblemer som truer bedriftenes finansielle stabilitet. Analyse av faktisk likviditetssituasjon og kortsiktige likviditetsbehov blir kritisk.

 

 

Tilgang til totalleverandøren

Les mer om PMO-tjenestene våre her
Var denne siden nyttig?