Artikkel

Den alternative arbeidsstyrken har blitt den nye normalen

Human Capital Trends 2019

Den alternative arbeidsstyrken kan være en langsiktig løsning på et presset talentmarked – men kun hvis det blir håndtert riktig.

Alternativt arbeid er det som originalt ble kalt for kontraktarbeid, men som nå omfavner enda bredere. I dag faller utkontraktering av team, gründere, frilansere og kontraktarbeidene inn under denne kategorien. Over hele verden ser vi en rask vekst i antall personer som arbeider under slike ordninger.

I 2020 forventes antall selvstendig næringsdrivende i USA å bli tredoblet til å omfatte 42 millioner mennesker. Frilansere er den raskest voksende arbeidsgruppen i EU, med en dobling fra år 2000 til 2014. Veksten i frilansing har vært raskere enn den samlede sysselsettingsveksten i Storbritannia, Frankrike og Nederland. Mange av disse menneskene er alternative arbeidstakere på deltid: I Deloittes siste Millennial Survey svarte 64 prosent av heltidsansatte at de ønsker å ha ekstrajobb ved siden av for å tjene ekstra.

For organisasjoner som ønsker å vokse og få tilgang på viktige ferdigheter er det avgjørende å administrere alternative ansettelsesformer. Mange land ser en nedgang i fødselsrater og redusert størrelse på arbeidsstyrken. Halvparten av alle arbeidsgiverne som deltok i årets Human Capital Trends-undersøkelse oppga at de har problemer med å fylle ledige stillinger. Det er den største prosentandelen siden 2006. Blant virksomheter med mer enn 250 ansatte er problemet enda større – her sliter 67 prosent å finne kvalifiserte kandidater.

Samtidig går pensjonister tilbake til arbeidslivet, mange bruker tid på å ta vare på både barn og aldrende foreldre, og mange setter seg tilbake på skolebenken. Disse trendene påvirker hele spekteret av den alternative arbeidsstyrken.

Bredden i den alternative arbeidsstyrken

Den alternative arbeidsstyrken har gått fra å bli betraktet som en arbeidsform innen informasjonsteknologisk arbeid og andre tekniske eller repeterende oppgaver, til å omfatte alle typer arbeid. I årets Human Capital Trends-undersøkelse oppga respondentene at det fantes flest alternative arbeidsordninger for IT (33 prosent), Operations (25 prosent), markedsføring (15 prosent) og forskning og utvikling (15 prosent). En av virksomhetene som var med i undersøkelsen oppga at de utkontrakterte all forskning; noen utkontrakterte produktdesign, utvikling og support.

Hvis vi ser på dette markedet rundt om i verden, finnes det mange steder å finne denne typen arbeidstakere. Tradisjonelle vikarbyråer, som Allegis og andre, utgjør kjernen i markedet, men nye talentnettverk (som UpWork, Fiverr, 99designs og mer) vokser raskt. Vi begynner å se at talentnettverk fokuserer på bestemte segmenter av arbeidsstyrken, alt fra arbeidende foreldre til aktive militære og veteraner. Forskningen viser at disse talentnettverkene nå håndterer over to milliarder amerikanske dollar i utkontrakterte verdier og ansetter millioner mennesker verden over. Deloitte har blant annet inngått et omfattende partnerskap med krative entrepenører og start-ups gjennom et samarbeid med 657 i Oslo. 

Et annet eksempel som understreker den økonomiske betydningen av dette er Googles oppkjøp av Kaggle. Kaggle er et av verdens største nettverk for datavitenskapsansatte, og som et av verdens største tekniske samfunn har Kaggles attraktivitet for organisasjoner som søker frilans eller kontraktbasert teknisk arbeid et enormt potensial for vekst. Plattformer og talentmarkeder som Kaggle - og deres forutsetninger for å generere materielle avkastninger - er et bevis på potensialet og verdien som tilbys av den alternative arbeidsstyrken.

Les hele Human Capital Trends 2019

Human Capital Trends 2019
Var denne siden nyttig?