Planet eart at night viewd from space

Article

BlackRock ber bedrifter være bevisst på sitt samfunnsoppdrag

En av verdens største investorer ber toppledere om at selskapene deres må gjøre mer enn å skape profitt om de skal fortsette å støttes av investeringsselskapet BlackRock. HC Trends-undersøkelsen viser det samme.

«Kjære toppleder…» begynner den amerikanske finansmannen Laurence Fink sitt årlige brev til topplederne. Fink er toppsjef i verdens største investeringsbank, BlackRock, og er klar i sin tale: Ha kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av virksomheten din – ellers kan du se langt etter investorer i fremtiden.

Dette et tydelig eksempel på hva Deloittes HC Trends-rapport for 2018 viser; Organisasjoner vurderes ikke lenger kun basert på tradisjonelle mål som økonomiske resultater eller kvalitet på produkter og tjenester. I tillegg blir organisasjoner nå vurdert på andre grunnlag, som forholdet til ansatte og kunder, og hvordan de bidrar til sine lokalsamfunn.

Laurence Fink har et viktig poeng. Hvis dagens toppledere ikke er villige til å tenke samfunnsnyttig som en del av sin langsiktige verdiskapning – er det store sjanser for å tape kampen om penger, kunder og ansatte. Bedriftens rolle i samfunnet er i endring, samtidig som offentligheten i økende grad forventer at bedriftene skal ta en større rolle for den sosiale utviklingen. Bedriftene må vise at de har en større samfunnsmessig nytte utover finansielt overskudd og arbeidsplasser. Det samfunnsmessige regnskapet, som før var forventet å gå i null, skal nå gå i pluss.

The social enterprise

Deloitte gjennomfører en årlig undersøkelse som kartlegger trender innenfor Human Capital-området, og også her ser man den samme utviklingen: bedrifter må utvide horisonten vekk fra kun å se på finansiell verdiskapning. Trendene i rapporten viser at organisasjoner ikke lenger vurderes bare etter tradisjonelle beregninger som økonomisk ytelse, eller kvaliteten på deres produkter eller tjenester. I stedet for blir organisasjoner vurdert grunnlag av deres forhold til sine arbeidstakere, kunder og lokalsamfunn, samt virksomheten innvirkning på samfunnet som helhet. Dette gjør at organisasjoner beveger seg fra å være økonomiske foretak til å bli sosiale foretak.

Å gå fra å være en bedrift i tradisjonelle øyne, til å bli en moderne sosial virksomhet er ikke nødvendigvis en enkel overgang. For mange nyetablerte virksomheter har det sett ut til å være en glidende overgang fordi dette har vært grunnprinsipper i virksomheten siden oppstart. For mange etablerte selskaper har det derimot vært en lang vei å gå for å i det hele tatt etablere ikke-finansielle målsetninger som er like viktige som de finansielle.

Men selv nyetablerte selskaper, som hele tiden har tatt ikke-finansielle målsetninger i betraktning, kan ikke hvile på laurbærene. For som Fink også påpeker, er det essensielt for virksomhetene at de hele tiden revurderer sine langsiktige strategier for å tilpasse seg samfunnet.

For selv for den mest etablerte virksomheten, kan det å sove i timen bety kroken på døra om ikke topplederne søker å utvikle den til «a social enterprise».

"A social enterprise" er en organisasjon som er fokusert på å skape verdier utover finansielle resultater. Det er en organisasjon som i større grad lytter til å håndterer et større eksternt økosystem den er en del av. Det er en organisasjon som har en høyere grad av samarbeid internt i organisasjonen.

HC Trends 2018

Last ned rapporten
Did you find this useful?